Zemeljski plin je naravni vir energije z majhnimi izpusti ogljikovega dioksida (nizkoogljično gorivo), prašnih delcev in drugih onesnaževalcev, zato se uvršča med okoljsko najprimernejše energente. Ima visoko kurilno vrednost in izkoristek. Je cenovno ugoden vir energije, ki omogoča prihranek pri ogrevanju in hitro povrnitev stroškov za investicijo. Veliko število ponudnikov zemeljskega plina poleg tega pomeni zagotovilo za ugodno ceno.

Do 70 odstotkov nižji stroški ogrevanja

Z uporabo zemeljskega plina lahko stroške ogrevanja zmanjšate tudi do 70 odstotkov. Prehod na zemeljski plin se vam splača tudi, če imate novejši ogrevalni sistem, na primer na kurilno olje. Priključitev na zemeljski plin je izvedljiva v 82 slovenskih občinah. Strokovnjaki pri lokalnem operaterju v vaši občini vam bodo pomagali s strokovnimi nasveti in vam dali vse potrebne informacije za izvedbo postopka za priključitev na plinovodno omrežje.

Energijska učinkovitost in udobje

Poleg energetske prenove stavbe lahko ravno z izbiro visoko učinkovitega energenta in ogrevalnega sistema največ naredimo za energijsko učinkovitost, ki poveča udobje in prinese dolgoročni prihranek. Za skladiščenje zemeljskega plina ne potrebujete posebnega prostora, saj plin priteče po ceveh plinovodnega omrežja. Z uporabo zemeljskega plina ne onesnažujete zraka s prašnimi delci, ki so nevarni za zdravje, in tudi izpusti ogljikovega dioksida so minimalni.

Zanesljiva dobava

Razvejano omrežje zemeljskega plina je dostopno v več kot 80 občinah in ima že več kot 130.000 uporabnikov. Za zanesljivost dobave zemeljskega plina v Slovenji skrbijo lokalni operaterji, ki zagotavljajo brezhibno delovanje in razvoj omrežja, ter dobavitelji zemeljskega plina. Mednarodna agencija za energijo ocenjuje, da je geografsko široko razpršenih zalog zemeljskega plina vsaj še za 250 let. Njeni strokovnjaki pravijo tudi, da bo zemeljski plin do leta 2035 postal eden najpomembnejših energentov in bo prevzel osrednjo vlogo pri izpolnjevanju energijskih potreb.

Posodobitev ogrevalnega sistema

Pri odločitvi za zamenjavo energenta in ogrevalnega sistema je treba pri ponudnikih opreme in energetskih svetovalcih natančno preveriti stroške za investicijo v nov ogrevalni sistem in letne stroške goriva. Pri primerjavi ogrevalnih sistemov je nujno upoštevati začetne izdatke za investicijo in stroške goriva. Investicija v plinski kondenzacijski kotel je najugodnejši način za modernizacijo ogrevalnega sistema.

Ena od cenovno najugodnejših rešitev

Primerjava investicijskih stroškov in cene energentov kažejo, da je odločitev za preklop na zemeljski plin med najugodnejšimi rešitvami. V tem primeru v svojem domu potrebujete še sodobno plinsko-kondenzacijsko peč za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode. Cena izvedbe prehoda na zemeljski plin »na ključ« znaša za stanovanjsko hišo od 3000 evrov. Če ste za ogrevanje do zdaj uporabljali zastarel kotel na kurilno olje, boste s preprostim izračunom letnih stroškov za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode in kuhanje hitro ugotovili, da se vam bo investicija lahko povrnila že v dveh ali treh letih.

Nižja cena in manj vzdrževalnih stroškov

Stroški ogrevanja so sestavljeni iz:

- izdatkov za začetno investicijo (vgradnja ogrevalne naprave)

Izdatki za plinske naprave so nižji od izdatkov za druge ogrevalne naprave. V stanovanjski hiši z že zgrajenim priključkom stane vgradnja »kondenzacijske peči na ključ« od 3000 evrov, kar je najmanj med vsemi ogrevalnimi sistemi na trgu. Investicija se najhitreje povrne v dveh letih.

- rednih mesečnih stroškov za porabljeno količino energenta

Stroški ogrevanja se po namestitvi plinske naprave lahko zmanjšajo do 70 odstotkov zaradi nižje cene in manjše porabe energenta. Porabo zemeljskega plina uporabniki plačujejo za nazaj in po obrokih.

- vzdrževalnih stroškov

Plinske tehnologije izdelujejo ugledni proizvajalci v velikih serijah. Naprave so dobro preizkušene in zato izredno zanesljive. Zaradi tega so vzdrževalni stroški nizki, naprave pa imajo dolgo življenjsko dobo.

Praktičnost in udobje

Zemeljski plin je praktičen in vsestranski, saj omogoča celostno energetsko oskrbo doma: ogrevanje in hlajenje, pripravo tople sanitarne vode, kuhanje in proizvodnjo električne energije. Plinska peč zavzema malo prostora in je lahko nameščena v kleti, pritličju ali v mansardi. Z namestitvijo v mansardi lahko privarčujete pri namestitvi dimniške tuljave. Pri zemeljskem plinu ne potrebujete rezervoarja za shranjevanje goriva, kar vam omogoča dodaten prihranek prostora. Zemeljskega plina lahko vedno dobite, kolikor ga potrebujete. Pri dobaviteljih izberete plačevanje po tekoči mesečni porabi ali po vnaprej določenih zneskih, kar omogoča še natančnejše načrtovanje stroškov za energijsko oskrbo doma.

Varovanje okolja

Pri uporabi zemeljskega plina nastaja zanemarljiva količina prašnih delcev ter bistveno manj emisij (dušikov oksid, žveplov dioksid itd.) kot pri kurilnem olju, bencinskem in dizelskem gorivu, naftnem plinu in biomasi. Zato se zemeljski plin uvršča med nizkoogljična goriva. Prenos in distribucija potekata nevidno in neslišno po plinovodnih ceveh, ki so skrite pod zemeljsko površino in ne obremenjujejo naravnega okolja.

Kurilnost

Zgornja kurilnost (»kalorična vrednost«, mednarodna oznaka Hs) zemeljskega plina je vsa toplota, ki se sprosti pri zgorevanju. Iz podatkov o sestavi in prenesenih količinah družba Plinovodi d.o.o. določi povprečno zgornjo kurilnost zemeljskega plina. Te podatke dobita oba akreditirana kontrolna organa v Sloveniji za overjanje elektronskih korektorjev. Povprečna vrednost zgornje kurilnosti zemeljskega plina je 10,67 kWh/Sm3 (vir podatkov: Plinovodi d.o.o.). Izračun je pripravljen na podlagi sestave in prenesenih količin zemeljskega plina v obdobju od 1. junija 2012 do 31. maja 2013. Podano pri standardnem tlaku 1,01325 bara, temperaturi zgorevanja 15 stopinj Celzija in standardni temperaturi zemeljskega plina 15 stopinj.

Tehnologije uporabe

Tehnologija uporabe zemeljskega plina se razvija hitro. Kondenzacijska peč je že uveljavljena tehnologija, ki se še izpopolnjuje. Postopno se uveljavljajo še učinkovitejše tehnologije, kot so soproizvodnja toplotne in električne energije, gorivne celice in plinske toplotne črpalke. Številni uporabniki se odločijo za souporabo zemeljskega plina in sprejemnikov sončne energije, ki omogoči, da s sončno energijo še dodatno izboljšamo porabo energije za toplotno oskrbo doma v vseh letnih časih.

Vir: www.zemeljski-plin.si