Čeprav nove razpisne dokumentacije za elektronski sistem cestninjenja ministrstvo za infrastrukturo še ni potrdilo, pri Darsu že iščejo najboljšega ponudnika za pripravo projekta in dokumentacije, potrebne za rušitev in preureditev cestninskih postaj Pesnica, Tepanje, Kompolje, Videž, Nanos in Dob. Ponudbe bodo odpirali na martinovo, rok za pripravo načrtov pa je kar 240 dni od oddaje naročila.

Upravne objekte bodo večinoma ohranili

Pri Darsu pojasnjujejo, da je za rušenje predvidenih 15 čelnih cestninskih postaj in stranskih cestninskih postaj na 13 lokacijah – nekatere so v paru, nekatere pa enostranske –, medtem ko bosta na svojem mestu ostali le cestninski postaji Hrušica in Dragotinci. Prva zaradi cestninjenja predora Karavanke, druga pa zaradi nadhoda, po katerem Darsovi delavci varno prečkajo avtocesto.

Na čelnih cestninskih postajah bodo porušili nadstrešnice in z gradnjo avtoceste na tem območju vzpostavili prosti prometni tok. Preostali del platoja se bo po navedbah Darsa preuredilo večnamensko, in sicer za izvajanje cestninskega nadzora, izločanje tovornega prometa v izrednih razmerah in podobno. »Upravne objekte čelne cestninske postaje se bo v večji meri ohranilo za vzpostavitev cestninske uporabniške točke ali regionalnega oziroma lokalnega centra za izvajanje cestninskega nadzora. Kjer ni potrebe po uporabi upravnega objekta, se ga bo porušilo,« so razložili pri Darsu. Podobna usoda bo doletela tudi nadstrešnice in upravne objekte na stranskih cestninskih postajah, na njihovem mestu pa se bo zgradilo krake priključkov.

Brez ovir in zastojev

Ocenjena vrednost razpisanih del za projektiranje in preureditev vseh cestninskih postaj, vključno s platoji, je 700.000 evrov (brez DDV), medtem ko nas bo celoten projekt rušenja in preurejanja cestninskih postaj stal približno 25 milijonov evrov. Tej številki je potrebno prišteti še najmanj 2,2 milijona evrov, kolikor pri Darsu pravijo, da so porabili za prvo fazo preurejanja čelnih cestninskih postaj, čeprav je realna številka verjetno še višja, saj so nekatere izmed njih rušili v lastni režiji in s pomočjo izvajalcev, s katerimi imajo sklenjene pogodbe za redna vzdrževalna dela.