Sonce je neomejen in obnovljiv vir energije. Njegovo obsevanje Zemlje za več tisočkrat presega potrebe človeštva po vsej primarni energiji, saj vsako uro pošlje na Zemljo toliko energije, kot je človeštvo porabi v enem letu. Proces pretvorbe sončne energije v električno je popolnoma neslišen, varen in zanesljiv, poteka pa tudi ob razpršeni sončni svetlobi in ne ustvarja sevanj. Z vidika ekologije veljajo sončne elektrarne za čiste in do okolja prijazne, saj ne ustvarjajo emisij toplogrednih in drugih plinov.

Ugledni sogovorniki

Na konferenci bodo sodelovali ugledni sogovorniki, ki obravnavane teme seveda dobro poznajo. To so Primož Tručl, predsednik Združenja slovenske fotovoltaike (tema: Pregled in napoved razvoja fotovoltaične panoge), Andreja Belavić Benedik, sekretarka na Direktoratu za energijo, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, (tema: Sijaj, sijaj sončece ...), dr. Kristijan Brecl, Fakulteta za elektrotehniko (tema: Neto meritev električne energije pri malih sončnih elektrarnah), dr. Štefan Merkač, pisarna deželnega svetnika za energijo in trajnostni razvoj na avstrijskem Koroškem (tema: Generalni načrt za energetski preobrat na avstrijskem Koroškem), prof. dr. Peter Novak, zaslužni profesor VITES, podpredsednik Znanstvenega sveta pri Evropski agenciji za okolje (tema: Sistem net-meteringa v ZDA) in Dejan Savić, Greenpeace v Sloveniji (tema: Zakaj je fotovoltaika ključni obnovljivi vir energije za prihodnost).

 Rdeča nit je net-metering

Rdeča nit letošnje redne letne konference je net-metering oziroma neto obračun električne energije, ki že sedaj omogoča ekonomsko upravičenost malih sončnih elektrarn brez subvencij. Na konferenci bodo predstavniki ustanov, ki sooblikujejo področje fotovoltaike, predstavili aktualno stanje in predvidene spremembe, ki vplivajo na obstoječo infrastrukturo fotovoltaike.  Konferenca Net metering – Sončne elektrarne na stanovanjskih objektih so lahko donosne tudi brez subvencij je spremljevalni dogodek 47. Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti (MOS). Kotizacije ni. V kolikor želite na konferenci prejeti odgovore na svoja vprašanja, jih lahko predavateljem pošljete že vnaprej.