Slovensko podjetje Eco Solar, ki išče, strukturira in dobavlja investicije v sončno energijo, trenutno upravlja z več kot 30.000 kvadratnih metri površin sončnih elektrarn z zmogljivostjo prek 2 MW moči in je eno najbolj stabilnih slovenskih podjetij v panogi. Njegovi ključni klienti so investitorji, ki želijo svoja sredstva vložiti v fotovoltaiko. Zanje na območju Evropske unije išče predvsem delujoče sončne elektrarne z močjo nad 200 kW. Pri tem zagotavlja transparenten odkup elektrarne, v procesu nakupa pa zmanjšuje in deli tveganja z novim lastnikom. Preden projekt dobi investitor, izvede podroben pregled s pravnega in tehničnega vidika, identificira in odpravi tveganja ter prevzame del tveganj, ki jih ni moč odpraviti. S sklopom storitev optimizacije (PVO) zagotovi maksimalno donosnost investicije in stabilen denarni tok. Izvaja pa tudi preventivne in korekcijsko vzdrževalne posege.

Sončne elektrarne po ocenah podjetja Eco Solar trenutno prodaja vsaj desetina lastnikov. Razlogi za to so predvsem:

– Slaba tehnična zmogljivost

Da sončne elektrarne delujejo opazno slabše, kot bi morale, potrjujejo tudi tehnični pregledi elektrarn. Preverjanje najpomembnejših parametrov kakovostne izvedbe namreč kaže na izjemno slabo stanje delujočih sončnih elektrarn v Sloveniji. Kar 30 odstotkov sončnih elektrarn proizvaja manjšo količino električne energije od pričakovane ali pa so neustrezne glede na standarde dobre prakse, kar pomeni večjo izpostavljenost različnim tveganjem.

– Predraga izvedba

Mnogi izvajalci so v času odločanja investitorjev za tovrstne projekte pri izračunu denarnega toka zavajali investitorje s preveč optimističnimi projekcijami proizvodnje električne energije. Tako so dosegali višje prodajne cene in investitorje silili globlje segati po kreditnih sredstvih.

– Premajhen dotok denarja in vreme Zaradi kratkoročno manjše proizvodnje od predvidene, čemur je botrovalo tudi manj sončnih dni v zadnjih dveh letih od povprečja, se lastnikom nateče manj denarja, kot je bilo predvideno. Bančni krediti se ne pokrivajo in banke pritiskajo na lastnike k pravočasnemu poravnavanju obveznosti.

– Problemi poslovanja v osnovni dejavnosti

Kriza je prizadela marsikaterega slovenskega lastnika sončne elektrarne. Podjetja nimajo rezerv v osnovni dejavnosti, s katerimi bi lahko odplačevala finančne obveznosti slabo delujočih sončnih elektrarn.

Eco Solar je razvil tudi produkt PhotoVoltaična optimizacija (PVO) za tiste lastnike sončnih elektrarn, ki elektrarn ne nameravajo prodati, želijo pa izboljšati njihovo donosnost ter odpraviti tveganja in napake. V prvi fazi se izpelje pregled elektrarne in predstavi možnosti za izboljšave na elektrarni. Sledi druga faza, ki vključuje načrt optimizacije sončne elektrarne in izvedbo potrebnih posegov na objektu. Rezultati sodelovanja s prvimi naročniki že kažejo na vsaj 7-odstotno višjo donosnost. V primerih, ko lastniki ne morejo v celoti plačati potrebnih posegov za dvig izplena, jim Eco Solar pomaga s sovlaganjem. (sč)