Vse višje cene energentov silijo uporabnike in investitorje k izbiri gradnje oziroma prenove objektov, ki bi zmanjšala odvisnost od energentov, zato se vse pogosteje gradijo oziroma s prenovo dosegajo normativi za opredelitev objekta kot nizkoenergijskega ali pasivnega.

Začelo se je leta 1973

Prvi resni poizkusi gradnje ničenergijskih objektov segajo v leto 1973, vendar se je njihov razvoj v primerjavi s končnim prihrankom energije v življenjski dobi objekta zaradi previsokih stroškov investicije ustavil. Investicijsko ugodnejši so bili pasivni objekti, ki so se izkazali s sorazmerno velikim prihrankom energentov. Postali so osnova za določitev kriterijev, pomembnih za določitev pasivnih objektov. Passivhaus Institut iz Darmstadta je zaradi svojega znanja in izkušenj na področju pasivne gradnje postal referenčno certifikacijsko telo za podeljevanje certifikatov objektom, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:

– zahteva po energiji za ogrevanje je manjša kot 15 kWh/m²a (v zvezi z bivalnimi prostori) ali moč ogrevanja je nižja od 10 W/m²,

– poraba primarne energije ne presega 120 kWh/m²a,

– dosežena zrakotesnost je vsaj N50 > 0,6/h.

Pri zasnovi pasivnega objekta je treba izrabiti naravne danosti posamezne parcele in upoštevati ustrezno razporeditev prostorov v objektu, ki bodo izkoriščali danosti parcele. Gradnja pasivnega objekta zahteva izredno natančnost vseh izvajalcev, saj je treba zelo paziti na stike različnih materialov, da se zagotovita zrakotesnost in dobra izoliranost objekta brez toplotnih mostov. Ustrezno stavbno pohištvo z nizko U-vrednostjo mora biti vgrajeno po zahtevah standarda RAL, saj je le tako zagotovljena ustrezna zrakotesnost ob odprtinah. Prezračevanje objekta je uravnavano preko prisilnega prezračevanja. Pri menjavi zraka se svež zrak delno ogreva z izrabljenim, ki odda del toplote pri izstopu iz objekta.

Iz različnih konstrukcijskih materialov

Pasivni objekti so lahko grajeni iz različnih konstrukcijskih materialov, kot so na primer opeka, les, beton in drugi. Pomembno je, da je objekt dobro zračno zatesnjen in dobro izoliran. Zrakotesnost se preverja s testom Blower door, s katerim se meri količina v objekt vpihanega zraka na uro, da se zagotovi konstantni tlak 50 Pa.

Za zagotavljanje ustrezne toplotne izolacije pasivnega objekta je treba debelino izolacije prilagoditi kakovosti izolacije. Skupna toplotna prehodnost (U-vrednost) za strehe, stene in tla mora biti v mejah od 0,10 do 0,15 W/m2K.

Danes je na trgu mnogo različnih vrst toplotne izolacije. Ločimo jih lahko na klasične izolacijske materiale in alternativne (BIO) izolacijske materiale. V načelu imajo klasične izolacije nižjo toplotno prevodnostλ, kar pomeni, da lahko vgrajujemo manjše debeline toplotne izolacije. Pri alternativnih izolacijah lahko z manjšo debelino dosežemo daljše fazne zamike pri prehodu toplote skozi konstrukcijo. Vsaka toplotna izolacija ima tako svoje prednosti in slabosti. Izbira je za vsakega investitorja težka odločitev.

Primerna je katera koli toplotna izolacija

Na podlagi navedenih dejstev lahko ugotovimo, da je za gradnjo pasivnih objektov primerna katera koli toplotna izolacija na trgu. Pri vgradnji je treba paziti, da se ustrezna toplotna izolacija vgradi v ustrezen sklop konstrukcije. Toplotne izolacije so izdelane za namenske konstrukcije in jih ni priporočljivo uporabljati v drugih sestavih konstrukcije, saj tako izolacija ni izkoriščena v popolnosti.

URSA ima v svojem prodajnem programu steklene volne in ekstrudiranega polistirena izdelke, primerne za vgradnjo v strešne konstrukcije, zunanje zidove, predelne zidove, medetažne konstrukcije, talne konstrukcije, oblogo kletnih zidov in pod temeljno ploščo. Steklena volna s svojimi odličnimi lastnostmi na področju toplotne izolacije (λod 0,044 do 0,032 W/mK) in zvočne izolacije (udarni zvok in zvok, ki se prosto širi po prostoru) ter ekstrudiran polistiren URSA XPS z visoko tlačno odpornostjo, toplotno izolativnostjo, odpornostjo proti vodi ter izmeničnemu zamrzovanju in odmrzovanju omogočata vsakemu investitorju, da lahko z izolacijami URSA ob ustrezni vgradnji izdela objekt, ki izpolnjuje kriterije za pasivne objekte.

Za več informacij o vgradnji ustrezne toplotne izolacije v pasivni objekt nas lahko pokličete na telefon 080 70 10 ali nam pišete na e-naslov assistance.slovenija@uralita.com. Z veseljem vam bomo pomagali poiskati ustrezno toplotno izolacijo, da boste z nizkimi stroški prišli do želenega cilja – pasivnega objekta.

URSA Slovenija