Naša zaveza po nenehnem izboljševanju je privedla do tega, da je URSA SLOVENIJA, d.o.o. kot vodilni proizvajalec mineralne steklene volne v začetku leta 2014 izboljšala toplotno-izolacijske lastnosti svojih najbolj prodajanih izdelkov. Tako smo izboljšali toplotno prevodnost izolacijskih filcev (t.i. lambda vrednost) iz λD - 0,040 W/mK na novo boljšo vrednost λD - 0,039 W/mK. Prav tako smo izboljšali toplotno prevodnost vpenjalnim filcem iz λD - 0,035 W/mK na novo boljšo vrednost λD - 0,034 W/mK. Z navedenimi izboljšavami želimo investitorjem ponuditi kakovostnejšo toplotno izolacijo po enakih cenah kakor pred opravljenimi izboljšavami.

Povprečni kupec težko loči izdelke glede na njihovo učinkovitost

Povprečnemu kupcu oziroma uporabniku se na prvi pogled zdijo vsi izdelki iz steklene mineralne volne URSA GLASSWOOL enaki in jih ne more ločiti glede na njihovo učinkovitost. Vse tehnične in toplotno-izolacijske lastnosti pa so na neki način skrite, oziroma so dostopne le na sorazmerno majhni etiketi izdelka ter na spremljajoči dokumentaciji, ki pa ni vedno pri roki. Le proizvajalec ali ustrezen laboratorij lahko opredelita toplotno-izolacijske lastnosti izdelka, saj imata ustrezno laboratorijsko opremo za določanje toplotne prevodnosti.

Z namenom enostavne prepoznavnosti izolacije glede na njeno izolacijsko moč smo v URSI toplotno izolacijo razdelili v tri skupine: »premium«, »medium« in »basic«. Produkti iz posamezne skupine so že na daleč razpoznavni, saj so zapakirani v embalažno folijo treh različnih barv: zelena barva za izdelke iz skupine »premium« − URSASF32, URSA SF 34 in URSA SF 38, rumena barva embalažne folije za izdelke iz skupine »medium» − URSADF 39, URSADF 39/Ab ter rdeča barva za izdelek URSA ELF iz skupine »basic«.

Zelena, rumena in rdeča barva embalaže za lažje prepoznavanje

Če želite najboljše toplotno-izolacijske prevodnosti produktov, boste izbrali zeleno barvo embalaže. Izdelki, odeti v zeleno barvo embalaže, so primerni za zahtevnejše vpenjanje med posamezne konstrukcijske elemente (med špirovce, med škarnike, med lesene sohe lesenih sten). Za toplotno in zvočno zaščito ostalih, manj zahtevnih konstrukcij pa lahko izberete rumeno barvo embalažne folije. Z omenjeno toplotno izolacijo boste lahko položili toplotno izolacijo pod špirovce na ravno podlago, na spuščen strop ali v predelno steno. Toplotna izolacija z dodanim aluminijastim slojem vam omogoča, da lahko toplotno zaščitite tudi prezračevalne kanale.

Proizvodi URSA, proizvedeni v Sloveniji (Evropski uniji), imajo pridobljene vse ustrezne certifikate, ki dokazujejo ustreznost mineralne steklene volne tako na področju primernosti gradbenih proizvodov (certifikat CE) kakor tudi na področju zdravja (certifikat EUCEB in RAL). Proizvodi URSA so zaščiteni s primarno, sekundarno in terciarno folijo. Z navedenim načinom embaliranja proizvodov omogočamo visoko komprimacijo (majhen volumen za transport in skladiščenje) ter zagotavljamo kakovost materiala od proizvodnje do dostave končnemu uporabniku. Paletirani izdelki tako zagotavljajo manjšo možnost za poškodbe kakor tudi enostavno in hitro manipulacijo z majhnim številom zaposlenih v prodajalni.