Čeprav je montažna gradnja v Sloveniji v velikem vzponu, pa večinoma še vedno ne poznamo dovolj vseh prednosti in možnosti gradnje pasivnih in nizkoenergijskih montažnih hiš. Projekt Moja hiša prihodnosti predstavlja koncept gradnje aktivne hiše, nov življenjski stil in trende prihodnosti, ki so usmerjeni k energijsko varčnejši, življenju udobnejši in ekološko prijazni gradnji domov. Aktivna hiša presega merila pasivne hiše, kar pomeni, da ne zagotavlja le toplote za ogrevanje, ampak tudi energijo, potrebno za delovanje hiše in njenih naprav.

Preplet bivalnega ugodja, vpliva na okolje in porabe energije

Lumarjeva vzorčna enodružinska hiša, ki predstavlja koncept aktivne hiše, od leta 2012 stoji v Smledniku v občini Medvode, zasnoval pa jo je arhitekturni biro KošorokGartner arhitekti. Vizija Moje hiše prihodnosti je preplet bivalnega ugodja, vpliva na okolje in porabe energije. Bivalno ugodje se izraža s kvaliteto naravne osvetlitve prostorov, svežim zrakom in akustičnim ugodjem. S skrbno izbranimi vgrajenimi materiali in z izkoriščanjem obnovljivih virov energije je vpliv stavbe na okolje kar najmanjši. Solarna energija je eden od pomembnih virov, ki ga hiša izkorišča aktivno s sprejemniki sončne energije in fotovoltaiko ali pasivno s toplotnimi dobitki skozi okna. Stavbni ovoj je energijsko učinkovit zaradi premišljene izbire komponent, ki odgovarjajo zahtevam lokacije in bivalnim potrebam. Z uporabo inteligentnih inštalacij pa je optimizirana raba energije.

Arhitekturna rešitev Moje hiše prihodnosti

Arhitektura Lumarjeve aktivne hiše upošteva relativno toge prostorske predpise, ki na konkretni lokaciji dovoljujejo gradnjo enostanovanjske hiše s simetrično dvokapnico s predpisanim naklonom od 38 do 45 stopinj ter določeno maksimalno višino in lego objekta. V želji po preseganju togih predpisov je hiša zasnovana kot združitev prostostoječe enostanovanjske in atrijske hiše, ki vključuje prednosti obeh stavbnih tipov. Tako je hiša v pritličju v obliki črke L, z garažo za dva avtomobila in zunanjo shrambo pa zamejuje intimen notranji atrij. Na južni strani se objekt odpira proti vrtu. Nadstropje je skladno s prostorskimi zahtevami oblikovano kot podolgovat volumen s simetrično dvokapnico.

Dodatno dinamiko objekta poudarja niša na južni fasadi, ki se razteza čez dve nadstropji in daje objektu prepoznavno podobo. Hiša je skladno s pravili energijsko učinkovite zasnove in prostorskimi možnostmi na konkretni lokaciji obrnjena proti jugovzhodu. Večina okenskih odprtin je ob bivalnih prostorih na južni strani objekta. Zaradi energijske varčnosti in bivalnega udobja so se v Lumarju odločili za lesen montažni sistem Lumar-pasiv, ki z odličnim toplotnim ovojem omogoča visoke energijske prihranke. Dodatno bivalno ugodje v mansardi je zagotovljeno z vgradnjo strešnih oken Velux. Na strehi so nameščeni sprejemniki sončne energije in fotovoltaični paneli za pridobivanje električne energije.

Kar največ dnevne svetlobe

Dnevna svetloba je ključna za zdravje in dobro počutje človeka. Poleg tega primerna količina in razporeditev dnevne svetlobe zmanjšujeta porabo energije za umetno razsvetljavo. V zimskem času sončna svetloba prispeva toploto, tako da hiša ne potrebuje toliko ogrevanja, kot bi ga sicer. Okenske odprtine so razporejene tako, da so vsi bivalni prostori osvetljeni vsaj z dveh strani, kar omogoči enakomerno osvetlitev in raznolikost svetlobe. Okna nudijo uporabniku dober razgled nad okolico in s tem spremljanje dnevnega ritma narave.

Analiza dnevne svetlobe je bila sestavni del faze načrtovanja hiše. S programom Velux Daylight Visualiser so načrtovalci preverjali svetlobne vrednosti in temu primerno določili mesta okenskih odprtin. V mansardnih prostorih je streha izkoriščena za dodatno osvetlitev s strešnimi okni, s čimer prostori dobijo primerno količino svetlobe in toplotne dobitke pozimi. Delež okenskih odprtin je 41,5 odstotka glede na tlorisno površino.

Premišljen način prezračevanja

Hiša se prezračuje na dva načina, odvisno od zunanje temperature. V ogrevalni sezoni deluje mehansko prezračevanje z rekuperacijo toplote odpadnega zraka. Spomladi in ob primerni zunanji temperaturi pa je prezračevanje naravno z avtomatskim odpiranjem oken. Senzorji merjenja notranje in zunanje temperature, vlažnosti in emisij ogljikovega dioksida so nameščeni v vseh prostorih. Na podlagi opredeljenih mejnih vrednosti, ki jih zaznajo senzorji, se okna kontrolirano odpirajo in zapirajo.

Kombinacija mehanskega in naravnega prezračevanja nudi največje ugodje in minimalno porabo energije. Lega oken omogoča učinkovito prezračevanje, kar pripomore k ohlajevanju v nočnih in jutranjih urah v poletnih mesecih. K udobni notranji klimi prispevajo zunanja senčila na oknih, ki so obrnjena proti soncu. Spuščanje in dvigovanje senčil je prav tako avtomatizirano.

Energijski koncept

Energijski koncept Moje hiše prihodnosti temelji na analizi in optimizaciji rabe celotne energije za delovanje hiše in njenih naprav v času uporabe, pri čemer večino potrebne energije pridobimo iz obnovljivih virov energije. S takšno gradnjo aktivno pripomoremo k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov in zmanjšanju obremenitev okolja. Aktivna hiša v Smledniku potrebuje za ogrevanje 2172 kilovatnih ur elektrike na leto. Toploto za ogrevanje zagotavlja toplotna črpalka zrak-voda, ki deluje kot stalen vir toplote in hladu.

Sprejemniki sončne energije podjetja Velux na južni strani strehe, ki merijo 6,8 kvadratnega metra, dajejo dodatnih 2560 kilovatnih ur energije na leto - za pripravo tople vode in kot podpora sistemu ogrevanja. Na južnem delu strehe je nameščenih tudi 21 fotovoltaičnih modulov, ki sestavljajo sončno elektrarno, ki jo je postavilo podjetje Robotina. Proizvodnja električne energije znaša 5515 kilovatnih ur na leto, kar zadošča za porabo približno 1,6 povprečnega slovenskega gospodinjstva. Z obnovljivimi viri energije hiša znatno prispeva tudi k zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida v ozračje.

Vir: www.aktivnahisa.si