Te stavbe so CO2 nevtralne, v središču tovrstnega projektiranja ni le poraba energije za ogrevanje, temveč celotna energijska bilanca stavbe, prijetna in zdrava bivalna klima v prostorih, ugodje za uporabnike. Mikrolokacija postavitve stavbe mora biti natančno analizirana in definirana z vseh zgoraj naštetih vidikov.

Sama poskrbi za ogrevanje, zračenje in razsvetljavo

Po analizah v Evropi stavbe porabijo 40 odstotkov vse proizvedene energije. Aktivna hiša je projektirana tako, da s pomočjo obnovljivih virov energije sama poskrbi za ogrevanje prostorov, za toplo vodo, zračenje in razsvetljavo. Za CO2 nevtralno stavbo je potreben celostni pristop k projektiranju, kjer orientacija stavbe in razporeditev prostorov izkoriščata sončno energijo v največji možni meri. Tu ni mišljena le uporaba solarnih kolektorjev in fotovoltaike. Pomembni sta tudi pasivno ogrevanje skozi steklene površine in ustrezno senčenje v vročih poletnih dneh, brez uporabe klimatskih naprav.

aktivna_hisa3.jpg

Pri izbiri steklenih površin je treba upoštevati vse parametre: vrednost U, ki pove toplotno prehodnost stekla ali okna, vrednost g, ki je vrednost za prepustnost sončnega sevanja, in vrednost t za prepustnost dnevne svetlobe. Običajno velja, da nižja, kot je vrednost U, nižja je tudi g. Kar pomeni, da okenska stekla, ki prepuščajo manj toplote, prepuščajo tudi manj sončnega sevanja v prostor. Taka stekla dajejo manj toplotnih dobitkov v jesenskem, zimskem in spomladanskem času.

Kar najbolj ugodno bivalno ozračje

Načrtovanje notranje klime v prostoru je pri aktivni hiši prav tako pomembno kot načrtovanje rabe energije. Razlog je ta, da če v prostoru ni ustrezne bivalne klime, bodo prebivalci s svojimi bivalnimi navadami povzročili večjo porabo energije, kot je bila načrtovana v projektu. Pri ugodni notranji bivalni klimi sta pomembna svež zrak in dovolj dnevne svetlobe. Okna morajo biti opremljena s senzorji, ki v odnosu do zunanje temperature zaznajo potrebno po naravnem zračenju in se sama odprejo in zaprejo. Podobno je pri naravni osvetlitvi: strateško načrtovanje svetlobnih odprtin je ključnega pomena za dobro naravno osvetlitev prostorov in s tem manjšo porabo energije za osvetlitev.

aktivna_hisa1.jpg

Aktivna hiša je tesno povezana z lokalnim okoljem. Za gradnjo se uporabljajo naravni materiali, orientacija in postavitev v prostoru sta ključnega pomena. Upošteva se lokalne podnebne razmere v vseh letnih časih. Okoliška vegetacija (na primer drevesa) pomembno prispeva k večji ali manjši porabi energije stavbe. Listnata drevesa so dobrodošla na južni strani, saj poleti senčijo okenske površine in preprečujejo pregrevanje prostorov, pozimi pa gole veje dovoljujejo vpad sončnim žarkom in segrevajo prostore. Prav tako je energetsko povezana z okoljem, če je na območju daljinsko toplovodno ogrevanje, je hiša vključena v sistem.

Aktivna hiša je zavesten in celosten pogled na načrtovanje stavbe. Članek je povzet po internetni strani www.activehousing.net.