Manjšega prostora pred hišo nikakor ne smemo zanemariti in ga prikrajšati za ureditev. Predvsem pri vrstnih hišah je predvrt že del javne ulične zasaditve in predstavlja nekakšen stik ali prehodno cono med javnim in zasebnim. Zato lahko rečemo, da ima predvrt pomembno predstavitveno vlogo za zunanjega opazovalca. Je ogledalo gospodarja, prvi vtis, ki ga mimoidoči dobi o lastniku, o njegovem okusu in čutu za praktičnost.

Ureditev glede na velikost

Ureditev predvrta je zelo odvisna od vrste hiše, parcele in prostora umestitve. Enodružinske hiše na podeželju imajo popolnoma drugačne možnosti urejanja in tudi vrt ima drugačno vlogo, kot ga ima pred mestno atrijsko ali vrstno hišo. Včasih so parcele ograjene z visoko ograjo in takrat seveda mimoidoči ne morejo uživati ob pogledu na vrt. V takih primerih predvrt uredimo podobno kot preostali vrt: zasaditev je strnjena ob ograji, da lahko ob pogledu nanjo uživajo le domači.

Veliko bolj prijazno pa delujejo tisti predvrtovi, ki so odprti in brez posebnih pregrad prehajajo drug v drugega. Privlačno jih oblikujemo z različnim rastlinjem - z grmovnicami, tudi trajnicami ali manjšim drevesom. Z izbiro ustrezne vrste dosežemo na predvrtu različne strukturne ali barvne učinke, pri čemer je, nasprotno kot pri glavnem vrtu, zaželeno, da se izbrane rastline in barve skladajo s sosesko, katere del je.

Ne pozabimo na uporabnost in estetiko

Poleg videza moramo upoštevati tudi funkcionalnost. Ne samo, da ima predvrt predstavitveno vlogo, ima tudi povsem praktično povezovalno vlogo hiše z ulico (pot za pešce in dovoz v garažo). Ker je prostor po navadi zelo majhen, mora biti smiselno urejen. To pomeni, naj bo pot od hiše do ulice ali ceste, na katero se navezuje, čim krajša in enostavno speljana. Glavna pot od ceste do hiše naj bo široka od 100 do 120 centimetrov, poskrbite pa tudi za parkirni prostor, velik vsaj 3 krat 4 metre.

V predvrtu lahko rastline na zanimiv način kombiniramo s tlakom, peščenimi površinami, asfaltom ali betonskimi ploščami. Včasih je predvrt v celoti tlakovan, vendar se za slednje odločimo le v primeru skrajne nuje. V predvrtu imamo lahko tudi nekaj nizkih in širokih stopnic, nizke svetilke in okrasne elemente. Vendar pazite, da vas pri okraševanju ne zanese in pozabite na palčke, labode, žabe in druge plastične ali keramične kipce.

Barve in nujni elementi

Pri izbiri materiala tlaka in vrste rastlin za predvrt moramo poleg skladnosti z okolico upoštevati tudi hišo, zlasti strukturo in barvo fasade. Tlakovci naj bodo majhni in vzorci drobni, barve pa svetle, saj prostor tako deluje večji. Najučinkovitejše so tople barve, kot so rumena, oranžna in rdeča, zato naj v predvrtu ne prevladujejo iglavci, saj navadno delujejo temačno. Ker pa imajo pomembno prednost, da se ne spreminjajo skozi letne čase, so vseeno dobrodošli.

Ne nazadnje mora biti v predvrtu urejen tudi prostor za smeti in pošto (če je hišni vhod predaleč za poštarja). Smetnjak mora biti dostopen tako stanovalcem kot tudi odnašalcem smeti, vendar pa ga poskušajmo urediti kot najmanj opazen element vrta. Zakrijemo ga z grmovnicami ali zanj zgradimo poseben prostor, ki se vključuje v druge elemente, tako da je del ograje ali opornega zidu.

Prostor za igro, psa čuvaja in klepet s sosedi

Seveda pa ima lahko predvrt tudi vlogo bivalnega prostora, v katerega umestimo klop ali celo manjšo mizo. Takrat je lahko dobro izhodišče za krajši klepet s sosedi. Včasih je predvrt tudi kraj otroške igre ali prostor psa čuvaja. Katero izmed teh dodatnih funkcij mu boste namenili, je seveda odvisno od vas samih in vašega načina življenja. Vsekakor pa ne pozabite, da je tudi predvrt del vašega doma.

Vir: www.kalia.si