Usposobljeni načrtovalci se zavedamo, da je dobro poznavanje rastlin izjemno pomembno, da bo vrt všeč naročniku, da mu bo zagotavljal prijetno počutje in bo hkrati enostaven za vzdrževanje. Zavedamo se, da so izkušnje in poznavanje rastlin pomembni za sonaravno oblikovanje vrta, ki je vedno pomembnejše.

Urejenost hiše se kaže pred vhodom vanjo

Urejenost hiše se nam kaže že pred vhodom vanjo. Predvrt je ogledalo naše hiše. Ob prihodu domov zaznamo spremembo letnega časa. Spomladi cvetijo tulipani in pomladna resa; pol leta kasneje opazimo, kako se jeseni rdečijo in rumenijo listki naših grmovnic. Predvrt lahko vsebuje tudi markerje, tj. dominantne rastline v prostoru, s katerimi lastnik obiskovalcem označi, kje je doma. Na primer tako, da pred glavnim vhodom raste smreka ali lipa. Res pa je tudi, da je to večinoma v našem prostoru le skromen del zemlje, zato mora biti njegova zasaditev tem bolj premišljena.

Sploh je naloga načrtovalcev zelenih površin v vrtu kompleksna, saj moramo ugoditi željam lastnika, in sicer na majhni površini zasnovati kompleksno zasaditev, ki potrebuje malo vzdrževanja.

ureditev_vrta1.jpg

Vrt prej (fotografija zgoraj) in potem (fotografija na vrhu)

Kdaj je pravi čas za ureditev okolice na novo zgrajene hiše?

Urejanje vrta je na vrsti, ko so na vrtu končana vsa gradbena oziroma betonerska dela. Prvi korak je ogled terena in izdelava zasaditvenega načrta. Trudimo se v največji meri upoštevati želje stranke, saj je bistveno, da naročnik sprejme načrt za svojega. Načrt je možno izvajati v etapah. Del vrta ob vhodu v hišo in teraso zasadimo letos, preostali del lahko naslednje leto. Pomembno je uresničevati en načrt tako, da se na koncu vrt sestavi v celoto. Težko je odpravljati napake, če je bil vrt zasajen brez načrta ali po slabem načrtu. Po dobrem načrtu bo nastal kakovosten vrt tudi, če ga lastnik uresničuje sam in po etapah. Bistveno je, da ohranja rdečo nit načrta.

Ali je mogoče vrt urediti tako, da je z njim čim manj dela, pa je vseeno videti urejen?

Da, to je mogoče. Večinoma tak vrt robno zasadimo, kar pomeni, da nas cvetlične in grmovnate zasaditve ob košnji ne motijo, s kosilnico jih le obidemo. Rastline zastremo z lubjem, ki zadržuje vlago in preprečuje rast plevelov. Travno rušo omejimo s posebnimi neopaznimi robniki, da se ne razrašča v gredice. Zasaditev pa večinoma temelji na izboru različnih iglavcev in manjšega števila cvetočih rastlin. Izbor – ponudba rastlin v pomladnem času je zelo pestra in pri njihovi izbiri lahko sodeluje tudi naročnik.

Andreja Kalan Lovšin, u.d.i.k.a.