Podjetje vodi Urban Martinuč, pogovor z njim pa smo bolj kot tehniki namenili prodaji in trgu toplotnih črpalk in prezračevalnih ter klimatskih sistemov, a se tudi tehniki nismo ognili. Podjetje je bilo ustanovljeno junija 2012, lani junija pa se je preselilo v nove poslovne prostore v Ljubljani, kjer ima tudi salon, v katerem lahko kupci vidijo naprave in sisteme Daikin. Dejavnost podjetja je veleprodaja in distribucija, servis in montažo pa opravljajo pooblaščeni partnerji. Podjetje je izšlo iz podjetja, ki se je s to dejavnostjo ukvarjalo že več kot petnajst let in od njega je prevzelo uvoz in distribucijo znamke Daikin.

Pravite da se ukvarjate z veleprodajo, salon pa vzbuja vtis, da je namenjen tudi maloprodaji?

Salon je namenjen našim partnerjem. Ti lahko pripeljejo kupca, da si napravo ogleda v živo in da dobi dodatne informacije ter dodatno gradivo. Salon ni namenjen maloprodaji, ampak pomoči partnerjem in kupcem pri lažji in njihovim željam in potrebam bolj primerni odločitvi.

Slovenski trg klimatskih naprav

Na trgu toplotnih črpalk, klimatskih naprav in prezračevalnih naprav ter sistemov prevladujejo japonski proizvajalci, Daikin pa se deklarira kot evropski?

Daikin je v osnovi japonsko podjetje, je pa to svetovna korporacija, ki ima po vsem svetu odprte pisarne in tovarne. Za evropski trg uporablja slogan Evropa za Evropo, kar pomeni da je večina izdelkov, ki jih prodaja v Evropi, tudi izdelanih v Evropi. Sedež ima v Belgiji in tam je tudi proizvodna linija, še ena njegova tovarna pa je na Češkem.

Je trg klimatskih naprav in tudi toplotnih črpalk ter prezračevalnih sistemov že nasičen?

Ponudnikov je resnično veliko, a uspevamo tisti, ki lahko stranki ponudimo nekaj več. Slovenski potrošnik prisega na dobro blagovno znamko, zaradi česar imajo japonski proizvajalci določeno prednost. Ker slovijo po veliki natančnosti, kvaliteti in razvoju. In tudi zaradi japonskih korenin lahko tudi Daikin uspešno konkurira ostalim ponudnikom. In tudi zaradi naravnanosti k neprestanem razvoju in napredku ter izpopolnjevanju tehnologije.

Opremljenost slovenskih domov in poslovnih prostorov s klimatskimi napravami je že relativno dobra?

Prodaja klimatskih naprav se je ustalila in ni več strme rasti, ki je bila do leta 2009. Deloma je razlog tega ekonomska situacija, deloma pa tudi ta opremljenost, ki jo omenjate. Dejavnost v gradbeništvu se je zelo zmanjšala, velikih novogradenj ni, tako da se velika večina naprav proda fizičnim strankam za individualne hiše, kjer pa je že dokaj velika opremljenost. Sedaj pa bo prišel čas, ko bo potrebno prve klimatske naprave menjati. Boom prodaje klimatskih naprav se je začel leta 2003, čez kakšno leto pa bo že prišel čas za menjavo naprav. Tudi zaradi vse boljšega izkoristka in energetske varčnosti in učinkovitosti.

Visoko- in nizko temperaturne toplotne črpalke ter hibridi

Prodajate visoko- in nizkotemperaturne toplotne ter hibridne črpalke. Vse so toplotne črpalke v sistemu zrak/voda. Visokotemperaturne so navadno namenjene obnovam, nizkotemperaturne pa novejšim gradnjam s talnim in drugim ploskovnim ogrevanjem. Kaj pa hibridne?

Nizkotemperaturne toplotne črpalke so res namenjene predvsem ploskovnemu ogrevanju in novogradnjam. Visokotemperaturne pa radiatorskemu in zmorejo dvigniti temperaturo ogrevalne vode do 80 stopinj Celzija. Če vemo, da so starejši ogrevalni sistemi projektirani za visokotemperaturni režim v starejših in slabše izoliranih objektih z ogrevalno vodo med 50 in 60 stopinjami, je Daikinova visokotemperaturna črpalka edina, ki z lahkoto in sprejemljivimi stroški to dosega. Hibridna toplotna črpalka pa je novost. To je kombinacija toplotne črpalke in plinskega ogrevalnega kotla. Prednost te črpalke je, da enota sama izračuna, kdaj je kateri sistem cenejši, in ga vklopi. Vnesemo parametre, kot so cena elektrike in zemeljskega ali utekočinjenega plina, črpalka pa na podlagi učinkovitosti pri znani zunanji temperaturi in ceni elektrike izračuna strošek in ga primerja s stroškom ogrevanja s plinom. In potem sama priklopi na najcenejši sistem.

S padcem zunanje temperature učinkovitost toplotne črpalke pada. Pri točki preloma ogrevanje s toplotno črpalko postane dražje od ogrevanja s plinom, v Sloveniji se to zgodi pri temperaturi približno minus 10 stopinj, če primerjamo s ceno ogrevanja z zemeljskim plinom, ki je cenejše od ogrevanja z UNP. Šele ko temperatura pade pod to točko, je ogrevanje z zemeljskim plinom cenejše. Z znižanjem zunanje temperature pa se ne spreminja samo učinkovitost toplotne črpalke, ampak rastejo tudi toplotne potrebe objekta. Toplotna črpalka zaradi moči ni več sposobna pokrivati vseh potreb in avtomatika 'pokliče' na pomoč plinski kotel. In to je ta sistem hibridne toplotne črpalke. Ta na primer ogreje vodo na 40 stopinj Celzija, za nadaljnjih 10 stopinj pa jo ogreje plin. Hibridna toplotna črpalka je namenjena radiatorskemu ogrevanju. Še posebno pa je primerna in zanimiva za zamenjavo obstoječih starih plinskih kotlov. Ti so večinoma delovali v starem atmosferskem načinu, ki je pomenil črpanje zraka za gorenje iz okolice peči, kar je pri zrakotesnih stanovanjih velik problem. Tukaj gre za sodobno toplotno črpalko in sodobni kondenzacijski kotel, ki dobiva zrak iz zunanjosti objekta.

Kolikšna pa sta ta črpalka in kotel?

Pri Daikinu so sledili ideji, da mora biti ta toplotno črpalka čim bolj podobna starim plinskim kotlom in s tem tudi enakih mer. Predvsem zato, da omejimo posege v kurilnici in je sistem zamenjave čim bolj preprost. Tudi zato so enoto dizajnirali tako, da ustreza dimenzijam prejšnjih kotlov. Mere črpalke so: 90 cm višine, 40 cm širine in 45 cm globine. To je notranja enota, tu pa je še zunanja. Večina ponudnikov ima nizkotemperaturne črpalke, samo Daikin in Hitachi pa sta razvila visokotemperaturne. Pri radiatorjih v neizoliranih hišah, ko je za prijetno bivanje v objektu potrebna ogrevalna voda s temperaturo 55 stopinj Celzija, so nizkotemperaturne prešibke, saj je njihova najvišja temperatura 55 ali 60 stopinj Celzija. Če toplotne črpalke obremenjujemo z maksimalnim režimom delovanja, pa je to neracionalno in slabo vpliva tudi na trajnost komponent črpalke. To je enako, kot bi z avtomobilom, ki ima 50 konjskih moči vlekli ogromno prikolico. Lahko si sicer pomagamo z električnim grelcem, vendar je spet vprašljiva ekonomičnost.

Nekateri pravijo, da je slaba plat toplotne črpalke visoka cena.

To ne drži povsem. Tudi cene drugih sodobnih peči na drva ali pelete so visoke. Treba je gledati celotno investicijo, upoštevati pa tudi strošek ogrevanja in dobo amortizacije. Cena elektrike je v tem trenutku v Sloveniji zelo ugodna, zato je ogrevanje s toplotno črpalko najcenejši vir ogrevanja.

Prezračevanje

Prezračevanje prostorov postaja vse bolj aktualno.

Smisel prezračevanja je, da ohranjamo kakovost zraka v prostorih. Pred leti to ni bilo vprašanje, saj smo imeli manj kakovostna okna s slabšim tesnjenjem. To je bilo po eni strani slabo zaradi večje porabe energije za ogrevanje, a je omogočalo boljšo izmenjavo zraka. Z izboljšanim tesnjenjem smo dobili zrakotesne hiše oziroma stanovanja in notranji zrak se ne izmenjuje, zato je treba poskrbeti za prezračevanje in kvaliteten zrak. To lahko dosežemo z odpiranjem oken ali pa poskrbimo za prezračevalni sistem z manjšo izgubo toplote in obratno, da vročemu zraku poleti ne dovolimo vdora v objekt. Se pravi z rekuperacijo. Danes so sistemi bistveno bolj dostopni, prilagojene pa so tudi kanalske rešitve.

V vaši ponudbi so tudi sistemi za večje objekte. Kakšna je razlika med enostanovanjskimi in večstanovanjskimi sistemi?

Pri večjih objektih morajo biti sistemi različni in prilagojeni notranjim prostorom. Praviloma je močnejša zunanja enota, notranje pa so večinoma zelo podobne notranjim enotam stanovanjskih objektov. Pri vsem tem naše podjetje sledi ponudbi našega partnerja Daikin.

Naj tu dodam, da bomo v drugi polovici leta ponudbo hibridnega sistema še okrepili, saj je objektov z zastarelimi plinskimi kotli veliko in zakaj bi nekdo plinski kotel zamenjal z navadnim kotlom, če je na trgu kombinacija toplotnih črpalk in sodobnega plinskega kotla, ki ogrevanje bistveno poceni.

Kakšna pa je cena tega hibrida?

Toplotna črpalka ima lahko 5 ali 8 kW, plinski kotel pa je maksimalne moči 27 kW za ogrevanje prostorov in 33 kW za ogrevanje sanitarne vode, pri čemer je možno moč nastaviti tudi na nižjo. Zunanja enota je identična enoventilatorski enoti nizkotemperaturne peči, dimnik pa mora biti ustrezen za kondenzacijsko peč. Cena je približno 5000 evrov brez davka in montaže. To je izjemno zanimiv sodoben produkt, ki bo zagat marsikaterega lastnika rešil stare plinske peči.