Druga plat zgodbe z nesrečnimi jaški

»Mi smo se na odločbo gradbene inšpektorice, ki je zahtevala odstranitev vseh že vgrajenih jaškov, pritožili že lani in ocenjujemo, da smo ravnali prav. Domneve, da bi objekt lahko predstavljal nevarno gradnjo, so se izkazale za upravičene, mi pa smo bili prisiljeni nove jaške izkopati, kar ocenjujemo za pretiran ukrep,« je odločbo komentiral direktor okoljevarstvenega inženiringa v podjetju Riko Andrej Ivanc. Pritožbi Rika in Pomgrada so pristojni organi na drugi stopnji ugodili že drugič. »Iz nobene dokumentacije, niti iz dejanskega stanja na projektu ni razvidno, da bi objekt kadar koli lahko predstavljal neposredno in konkretno nevarnost za premoženje, zdravje in življenje ljudi, saj je ugotovitev organa prve stopnje temeljila zgolj na domnevi inšpektorice. Ta pa ne more biti podlaga za izdajo pravilne in zakonite odločbe,« še menijo v Riku.

Že v prvi odločbi iz oktobra 2013 je namreč drugostopenjski organ na ministrstvu prikimal Riku in Pomgradu, da je bila odredba inšpektorice, s katero je ta odredila izkop jaškov na Muti in v Vuzenici, nezakonita. Zato jo je odpravilo in postopek vrnilo v ponovno presojo inšpektorici, ki pa je postopek zoper izvajalca ustavila, hkrati pa v novi odločbi nepravilno zatrdila, da gre za nevarno gradnjo. Poleg prve nezakonite odločbe je tako drugostopenjski organ na podlagi pritožbe Rika in Pomgrada odpravil tudi drugo, obenem pa je sredi aprila tudi okrajno sodišče v Slovenj Gradcu ugodilo zahtevi Rika in Pomgrada za sodno varstvo v primeru spornih jaškov in zoper izvajalca ustavilo postopek o prekršku. »Trenutno so dela, ne glede na vse, na območju čistilne naprave v zaključni fazi, dela na preostalih kanalizacijskih vejah pa potekajo v skladu s popravljenim terminskim načrtom. Predvidevamo, da bo čistilna naprava začela poskusno obratovati konec poletja,« pojasnjuje Bogdan Rojs iz SGP Pomgrad.

Na inšpektoratu in na občini molčijo

Spomnimo, da se je zgodba z nesrečnimi jaški začela, ko je lani v tem času na inšpekcijo priromala anonimka z očitki o vgrajevanju domnevno spornih jaškov in cevi, ki jih je izvajalcem del dobavilo podjetje Mapi Pipe kot naslednik podjetja v stečaju Kovinoplastika Piskar iz Mengša. Že vgrajene nove jaške z litim dnom, ki pa niso imeli veljavnega slovenskega tehničnega soglasja (STS), je moralo podjetje Pomgrad po nareku gradbene inšpektorice na območju Mute in Vuzenice odstraniti. »A s tem ko je proizvajalec cevi in jaškov pridobil STS, ki ga je Zavod za gradbeništvo (ZAG) izdal le tri dni za tem, ko so jaški že bili izkopani, je postalo jasno, da so vsi vgrajeni materiali za cevi in jaške ustrezni in v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije,« so še poudarili v Riku.

A kot pravijo naši viri, to ne drži povsem, saj v odločbi ne piše, da se smejo v objekte vgrajevati materiali brez ustreznih listin. Poleg tega se STS tudi ne more podeliti »za nazaj«. In dejstvo je, da izkopani jaški niso imeli veljavnega STS soglasja. Na inšpektoratu sicer odločbe niso želeli komentirati, kot smo izvedeli, pa menijo, da je inšpektorica delo opravila korektno in z vso skrbnostjo. Odločbe pa ni želel komentirati niti muški župan Boris Kralj, ker da je še ni prebral. A se je dalo slutiti, da je z njo zadovoljen. Ne nazadnje to pomeni, da se občini ni treba bati za evropski denar iz kohezijskega sklada, ki jim ga za posamezne situacije, za zdaj redno in brez zamud, poravnava ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Tam nepravilnosti, kot so nam večkrat zagotovili, niso zaznali. Če bi jih, bi plačila zagotovo takoj ustavili. mm