Bojan Klenovšek, stečajni upravitelj družbe S1, ki je lastnica zemljišča na Bavarskem dvoru, je po nekaj manj kot treh letih od začetka stečajnega postopka našel kupca za zevajočo gradbeno jamo. Pogodbo za 1,7 milijona evrov je Klenovšek sklenil z družbo Vekevro, ki jo zastopa direktorica Susanna Vermishyan.

Pogodba bo začela veljati šele, ko bo svoje soglasje podalo okrožno sodišče, pred katerim poteka stečaj S1. Vendar je Vekevro lahko že zdaj optimističen, saj je sodišče v zahtevi za mnenje upniškega odbora o prodaji navedlo, da namerava soglašati s sklenitvijo pogodbe. Po oceni sodišča Klenovšek ni mogel doseči višje cene. Sodišče sicer mora pred izdajo sklepa o soglasju zahtevati še mnenje upniškega odbora, ki pa ni obvezujoče, saj je v prodajni pogodbi določena cena, ki je višja od polovice ocenjene vrednosti nepremičnine.

V Vekevru skrivnostni z načrti

Vekevro je sklenil precej dobro kupčijo, saj so v ceno 1,7 milijona evrov vključeni davek na dodano vrednost, pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki je bilo podaljšano do januarja prihodnje leto, in projektna dokumentacija za izvedbo. Pri prvem poskusu prodaje tega zemljišča je Klenovšek upal, da bi za jamo in vso povezano dokumentacijo iztržil 5,6 milijona evrov. Ob tem velja omeniti, da je S1 pred propadom po oceni cenilcev vložil v ta projekt okoli 1,4 milijona evrov.

»To je zelo ugodna kupnina,« je posel z Vekevrom ocenil Damjan Kodelja iz družbe Immorent, ki namerava na drugi strani Slovenske ceste zgraditi podoben objekt. Po njegovem mnenju tako nizka kupnina nakazuje, da v Ljubljani ni kupcev za takšne projekte. Kodelja je prepričan, da si slovenski vlagatelji ne morejo privoščiti takšnih investicij, v kakršno se spušča Vekevro, tujcev pa – razen izjem – ne zanimajo. Ob tem velja omeniti, da je družbo Vekevro ustanovil Armenec Vaagn Vermishyan, sicer lastnik ruskega podjetja VEK group.

Njegova hči Susanna ni želela razkriti, kakšne konkretne načrte imajo z nepremičnino v samem središču Ljubljane. Dejala je, da želijo najprej počakati na sklep sodišča in nato nadaljevati projekt. Gradbeno dovoljenje, ki ga je družba S1 pridobila že leta 2010, pa dovoljuje gradnjo štirih kletnih etaž, pritličja, ki je namenjeno gostinski in trgovski dejavnosti, in dvajsetih nadstropij ter tehnične etaže. V prvih 15 nadstropjih gradbeno dovoljenje dovoljuje poslovne prostore, v zgornjih etažah pa predvideva 26 stanovanj.

Občina želi dovoliti fazno gradnjo

Ob tem velja spomniti, da bodo ljubljanski svetniki na majski seji mestnega sveta odločali o spremembah prostorskega načrta za območje Bavarskega dvora, kjer je gradbena jama. Predlog sprememb dovoljuje gradnjo v dveh etapah, in sicer bo investitor v prvi etapi lahko zgradil podzemne etaže in pritličje, v naslednji pa preostala nadstropja. Ob tem predlog sprememb zahteva, da mora investitor gradbeno dovoljenje pridobiti za ves objekt, uporabno dovoljenje pa lahko pridobi za vsako fazo posebej. S takšnim določilom se je občina zavarovala, da investitor ne bi pridobil gradbenega dovoljenja za manjše posege in nato zahteval povrnitev že plačanega komunalnega prispevka.

Klenovšek bo moral vse do prenosa lastninske pravice na Vekevro naročati izvajanje mesečnih kontrolnih meritev pomikov gradbene jame, Vekevro pa se je v pogodbi zavezal, da bo meritve nadaljeval po tem, ko bo postal lastnik.