Gradimo z naravo

Predstavljene bo srednješolsko in fakultetno izobraževanje s tekmovanjem osnovnošolcev v graditeljskih spretnostih, tekmovanjem dijakov v polaganju keramičnih ploščic ter s praktičnimi nagradami za obiskovalce. Dogajanje bodo podčrtali aktualni strokovni posveti, predavanje Zelene tehnologije za mesta prihodnosti, podelitev znakov kakovosti v graditeljstvu 2014 in predstavitev nagrajencev.

Področje energetike ENGRA bo ponujalo najsodobnejše toplotne črpalke, peči na biomaso ter znanja, izdelke in storitve za učinkovito rabo energije s čim večjim deležem obnovljivih virov. V obliki posveta in z demonstracijo bo predstavljena integrirana proizvodnja trdnega goriva in bioplina iz biomase – travinja.

Komunalno področje KOGRA bo izpostavilo čistilne naprave, zbiralnike za vodo, kosilnice in druge izdelke za urejanje okolice. Pospremili ga bodo posveti o trajnostnih pristopih in inovativnih rešitvah na področju komunale.

Zelena prihodnost!

Prvi sejem trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga – GREEN bo prikazal trajnostne inovacije na področju varovanja okolja (separatorji itn.), gradbeništva (evropski patent sanacije vlažnih zidov z mineralnimi paropropustnimi sušilnimi gradivi, zdravilne apnene biobarve, makete izumov in experimenti bio- in nanotehnologije, izsuševanje z elektroosmozo itn.), energetike (kogeneracija na plin in lesno biomaso, večanje energetske učinkovitosti, toplotne črpalke, fotovoltaika, vakumsko zrcalni kolektor, grelni paneli itn.) gojenja rastlin (rastna komora, akvaponika, literatura in avtohtona semena za biovrtičkarstvo in permakulturo itn.).

Ponujene bodo zelene naprave za dom (stiskanje in ločevanje odpadkov, hišni kompostniki itn.), električni avtomobili in vozila, rokodelski unikati, izdelki pravične trgovine in oprema za gibalno ovirane. Predstavljene bodo tudi raziskave lesa kot enega najbolj trajnostnih materialov, razvoj industrijskih kvasovk za proizvodnjo bioproduktov, nove informacijske tehnologije, embalaža iz bioplastike, recikliranje gradbenih odpadkov, socialne franšize itn. Ekošole, projekt Veliki nemarni škornji in okoljevarstveno izobraževanje bodo prikazali najboljše primere dobrih praks. Videti bo mogoče fino 3D-tiskanje in gmoto ene tone ogljikovega dioksida, razstavo centrov ponovne uporabe v Sloveniji Use-Reuse ter razstavo ReBirth – recikliranja gradbenih odpadkov.

Strokovni posveti in srečanja

Na sporedu bodo tehtni strokovni posveti in srečanja z zeleno noto. Okoljski posvet Zelena Slovenija, učinkovita z viri ter lesni posvet Gradimo z naravo organizira Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS. Janez Potočnik, evropski komisar za okolje, bo gostil okoljsko okroglo mizo Več Evrope - več Slovenije. Tu pa so še mnogi drugi posveti.

Zagotovite si cenejšo sejemsko vstopnico z zbiranjem odpadnega papirja v projektu Ekologi brez meja! Ob dostavi 5 kilogramov starega papirja vas bo vstopnica veljala samo 3 evre!

Svež program zelenega dogajanja: www.pomurski-sejem.si