V gradbeništvu pogosto omenjajo pojem »dihanja« - stene, ki dihajo, fasada, ki diha, barve, ki omogočajo zidovom, da dihajo...  Zagovorniki klasične gradnje so prepričani, da imajo hiše, stare tudi nekaj deset ali celo sto let, naraven pretok zraka, in da je prav to skrivnost njihove vzdržljivosti.

Vlaga ustvari ugodne pogoje za razvoj plesni

Pomanjkljivost vdiranja zraka v prostor je, da nimate nadzora nad njegovim pretokom skozi objekt. Zrak in vlaga lahko načneta zidove in razpoke, vlaga pa se tam kondenzira in ustvari ugodne pogoje za razvoj plesni. Pojav vlage, denimo na območju lesene strehe, lahko ogrozi varnost objekta. Pozimi topel zrak uhaja iz objekta, zamenja pa ga nov, hladnejši, za ogrevanje katerega je potrebna energija. Če ni popolega nadzora nad pretokom, se potrošnja energije poveča, ogrožena pa sta tudi varnost objekta in zdravje ljudi.

izolacija5.jpg

Učinkovita zatesnitev po eni strani premaguje te težave, vendar pa ustvarja problem – prostor ne diha. V dobro zatesnjenih hišah je zato potreben sistem za prezračevanje, ki omogoči prečiščevanje zraka v objektu. Morda obstaja teoretična meja, ko ima objekt preveč toplotne izolacije, vendar pa je imajo zgradbe večinoma premalo. Kot spodnja meja za toplotno izolacijo objekta naj služijo državni predpisi, vsako izboljšanje teh minimalnih standardov pa je le zaželeno.

Dobra toplotna izolacija pomeni prihranek

Dobro izolirane zgradbe so cenejše za ogrevanje in hlajenje, ne dovoljujejo pojava vlage in plesni v objektu, kakovost zraka pa je lahko v vsakem trenutku nadzorovana s pomočjo prezračevalnega sistema. Če se odločate za dodatno izolacijo, sta pomembni vprašanji, kje jo boste namestili in koliko je bo. Nekateri izdelki za izolacijo imajo boljše lastnosti od drugih, vendar pa bi vam moralo biti vprašanje, ali ste hišo preveč izolirali, zadnja skrb.

izolacija4.jpg

Hiša, ki preveč diha, porabi veliko več energije in lahko potencialno ogrozi zdravje ljudi - možnosti za lahko, hitro in poceni sanacijo pa ni. Prav tako ne zagotavlja kakovosti zraka. Po drugi strani pa dobro izolirana hiša pomeni veliko manj stroškov, večje udobje pa tudi večjo kakovost zraka, zahvaljujoč prezračevalnemu sistemu.