Podjetje Energdom, d. o. o., že vse od svoje ustanovitve poudarja, da je celovit in strokoven pristop k energetskim sanacijam ključ do uspeha. V letih dela so v družbi spoznali, kje so glavni razlogi za klavrno stanje na tem segmentu in zamujene gospodarske priložnosti. »Država na področju energetske sanacije večstanovanjskega sektorja nima izdelane osnovne strategije. To je glavni in osnovni problem, posledica pa so težave z viri financiranja, ki niso prilagojeni stanovanjski zakonodaji. Predvsem bode v oči dejstvo, da za najem financiranja investicijskih del v breme rezervnega sklada potrebujemo 100-odstotno soglasje (14. člen Pravilnika z dne 17. 11. 2011), ki ga ni možno doseči že z vidika pravnih zahtev, saj je v večini večstanovanjskih stavb vsaj eno stanovanje v lasti države, ki pa ne vplačuje na skupni fiduciarni račun rezervnega sklada stavbe. S tem investicija velikokrat pade v vodo,« poudarja direktor podjetja Energdom Vedran Smiljanić.

Pomen strokovnega pristopa k investicijam

Drugi velik problem vidi Smiljanić v napačnem razumevanju pomena strokovnega pristopa k investicijam, katerih vrednost velikokrat dosega sedemmestne številke. Problemi na stavbah, s katerimi se srečuje podjetje Energdom, so ravno strokovne narave, saj se investitorji velikokrat odločajo izključno na podlagi najnižje cene, ne pa na podlagi kakovostne in strokovno pripravljene projektne dokumentacije, ki je strokovni vodič do kakovostne energetske sanacije stavbe.

»V kolikor bi bile zadeve med predstavniki stavbe in upravnika strokovno postavljene na višji nivo, bi bilo zagotovo precej manj težav in stroškov za naročnika. Naročniki morajo razumeti, da se investicije energetske sanacije stavbe ne morejo lotiti z najcenejšimi gradbeniki, ki navadno nimajo ne znanja ne kadra za tako zahtevne projekte. Tudi sami smo lani izkusili vse slabosti neukih gradbenikov, ki so nam povzročili nemalo škode, tako da še vedno čutimo posledice njihovega slabega dela. Zato smo bili prisiljeni spremeniti način in strategijo dela celotnega podjetja,« pove Smiljanić.

Več kot trideset energetskih sanacij

Podjetje Energdom deluje na področju zagotavljanja pogojev za večjo energijsko učinkovitost stavb. Strokovno podkovan kolektiv, ki poleg osnovnega tehničnega znanja premore tudi veliko izkušenj s področja dela upravnikov v večstanovanjskih stavbah, je primeren sogovornik za opis razmer na terenu. Podjetje je namreč v zadnjih dveh letih izvedlo več kot trideset energetskih sanacij večstanovanjskih stavb. Kako in na kakšen način pa v nadaljevanju…

»V Energdomu smo se srečali z zelo zahtevnimi in manj zahtevnimi projekti, vendar smo oziroma jih bomo vedno izpeljali do konca, in to ne glede na težave, ki nastajajo v procesu sanacijskih del. Dejstvo je, da v večstanovanjskih stavbah uporabljamo dodatno znanje pri delu s posameznimi etažnimi lastniki kot končnimi naročniki, saj njihove želje mnogokrat niso izvedljive, poleg tega pa njihova strokovna podlaga ne omogoča razumevanja tako zahtevnih projektov, kot so celovite energetske sanacije,« pravi Smiljanić in dodaja: »Veliko težav pri izvedbah izhaja tudi iz namišljene moči posameznikov v stavbah, ki projekte investicijskega vzdrževanja izrabljajo za lastno promocijo. Velikokrat je to njihov 'življenjski projekt', a so na področju dela, ki se izvajajo na njihovi stavbi, večinoma nestrokovni. Tu nastane težava, ki jo v podjetju Energdom odpravljamo tako, da naročniku ob naročanju projektne dokumentacije ponudimo dva odstotka nepovratne subvencije za najem gradbenega nadzora, ki zastopa naročnika med izvedbo prenovitvenih del. Za uspešen zaključek projekta je zelo pomembna začetna pravilna razporeditev nalog in odgovornosti posameznih členov.«

Pravilni nastop upravnika zgradbe

Tu je treba omeniti tudi upravnika stavbe, ki se mora zavedati pomena pravilnega nastopa. Od samega pristopa v začetni pripravljalni fazi, do enotnih in enakovrednih razpisnih pogojev, ki temeljijo na strokovni pripravi in strokovnem popisu potrebnih del, sestavi realne finančne konstrukcije, ki jo potem zaključi v skladu s podpisano pogodbo. »Ves ta proces upravnike mnogokrat ne pritegne k investicijam, ker se bojijo, da bi z morebitnimi težavami v času del ogrozili svojo obstoj oziroma funkcijo v večstanovanjski stavbi,« nam je zaupal direktor Energdoma, podjetja, ki je v letu 2013 doseglo občutno rast prodaje na trgu.

Njihova največja prednost je, da prevzamejo vso odgovornost za vse – od pripravljalne faze do vodenja, izvedbe, in zaključka investicije. Poskrbi tudi za celovito projektno dokumentacijo, ki lahko upravnikom služi kot investicijski načrt, etažnim lastnikom pa ponudi realno oceno stroška ukrepov, ki so potrebni za povečanje kakovosti bivanja in energetske učinkovitosti stavbe. S tem namenom jo podjetje ustanovilo hčerinsko podjetje Energdom energetski servis, d. o. o., ki strankam ponuja vso strokovno in logistično pomoč pri izvedbi energetskih sanacij. Pri njih lahko naročite strokoven ogled, pripravo investicijskega plana, projektno dokumentacijo, tehnično poročilo, termovizijo, popolno dokumentacijo za pridobitev nepovratnih sredstev ter vso drugo potrebno dokumentacijo za celovito in sistemsko energetsko sanacijo stavbe.

Usmerjajo se na južne trge

»Družba Energdom se bo v letu 2014 lotila zagotavljanja celovitih pogojev za izvedbo energetskih sanacij. Svoj razvoj smo usmerili zlasti v produkte, ki jih bomo ponudili na trgih zahodnega Balkana in vzhodne Evrope, saj v Sloveniji trenutno ne vidimo poslovnih priložnosti za produkte, ki jih je podjetje razvilo v zadnjem letu delovanja. Usmerjamo se na trge južno od nas in svojo priložnost iščemo v novih proizvodih, ki v Sloveniji, predvsem zaradi birokratskih zapletov in administrativno kompleksnih rešitev, nimajo možnosti za uspeh,« o usmeritvah za nadaljnje delo pove Smiljanić.

Podjetje Energdom ponuja finančno rešitev za vse svoje projekte v smislu financiranja v breme rezervnega sklada. Osnovni pogoj za odobritev financiranja je projektna dokumentacija, ki jo pripravi njihovo hčerinsko podjetje Energdom energetski servis. Tako upravnikom olajša delo, izvajalcem pa zagotovi poplačilo v celoti. »Praviloma s plačili naših storitev nimamo težav, problem se pojavi le, če izvajalec na objektu ni sposoben slediti terminskemu planu izvedbe del. Takrat lahko etažni lastniki kot naročnik upravičeno plačajo samo izvedena dela do dneva obračuna. Takih težav smo imeli v lanskem letu kar nekaj, zato smo letos spremenili razpisne pogoje za uvrstitev v nabor izvajalcev. Vse resne in poslovno stabilne poslovne subjekte zato vabim, da se nam oglasijo, da skupaj preverimo možnosti sodelovanja. Drugim so vrata našega podjetja zaprta,« sklene direktor podjetja Energdom Vedran Smiljanić. (šn)

Energdom, d. o. o., vabi strokovno podkovane in stabilne poslovne subjekte na področju gradbeništva k sodelovanju v izboru izvajalcev po razpisnih pogojih, ki so objavljeni na spletni strani podjetja www.energdom.si.