Odgovor 1: Če želite del nepremičnine podariti svojima otrokoma, je verjetno najbolj primeren način, da z njima podpišete darilno pogodbo. Res pa je, da darila vplivajo na morebitno kasnejše dedovanje po zapustniku, saj se vštejejo v dedni delež dedičev. Če ne želite, da se darila vštejejo v dedni delež dedičev, pa morate to izrecno izjaviti. Če boste darilno pogodbo podpisali z vašimi otroki, prav tako ne bo treba plačati davka na darilo. Darilno pogodbo lahko napišete sami, če pa želite, da je sestavljena zares strokovno, lahko obiščete tudi pravnega strokovnjaka ali pa se oglasite pri notarju. Obisk notarja je sicer potreben, da darovalec overi svoj podpis.

Druga možnost je izročilna pogodba. Pri tej gre za nekakšno vnaprejšnje dedovanje. Prednost izročilne pogodbe je, da jo lahko podpišejo tako izročiteljevi potomci kot tudi njegov zakonec, kar pa pomeni, da se premoženje, ki je bilo izročeno s tako pogodbo, šteje za izročeno in ne spada v izročiteljevo zapuščino ter se ne upošteva pri ugotavljanju njene vrednosti.

Vprašanje 2: Zanima me, ali lahko z oporoko razdedinim sina, ki je sicer nujni dedič mojega premoženja, saj se je do mene zadnjih deset let obnašal skrajno nedostojno in žaljivo.

Odgovor 2: Razdedinjenje je možno, vendar pa ga morate v oporoki čimbolj nedvoumno nakazati. Zakon za samo veljavnost razdedinjenja sicer določa dokaj stroge pogoje. Zapustnik lahko nujnega dediča razdedini, če se je ta s kršitvijo kakšne zakonite ali moralne dolžnosti huje prekršil zoper zapustnika ali če je naklepno storil hujše kaznivo dejanje zoper njega ali zoper njegovega zakonca, otroka, posvojenca ali starše ali če se je vdal brezdelju in nepoštenemu življenju.

Razdedinjeni dedič tako izgubi dedne pravice v obsegu razdedinjenja, pravice drugih oseb, ki lahko dedujejo po zapustniku, pa se določijo, kot da bi razdedinjeni umrl pred zapustnikom.