Odgovor: Pogodba o dosmrtnem preživljanju je v vaši situaciji najustreznejši pravni posel. S to pogodbo se bo namreč sin zavezal, da vas bo preživljal do vaše smrti, vi pa se boste zavezali k temu, da mu boste v zameno prepustili stanovanjsko hišo in pašnik, s tem, da je izročitev teh nepremičnin odložena do vaše smrti. Nobenih ovir ne vidim, da v pogodbo ne bi vstavili tudi klavzule, v skladu s katero se odpovedujete razpolaganju (prodaji) s premoženjem, ki je predmet pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Če sin ne bi izpolnjeval svojih obveznosti, pa lahko na sodišče v vsakem primeru vložite predlog, da se pogodba razveže. Zanimivo je vedeti tudi, da se lahko sinova obveznost vašega preživljanja spremeni tudi tako, da vam je namesto preživljanja dolžan plačevati določena sredstva (denarno rento). Pogodbo o dosmrtnem preživljanju morate skleniti v obliki notarskega zapisa.

Vprašanje: Pred letom dni sem s hčerko podpisal pogodbo o dosmrtnem preživljanju, v skladu s katero sem stanovanje prepisal nanjo po svoji smrti. Imam pa tudi sina, s katerim sva v slabih odnosih in ne želim, da bi kadar koli »stegoval roke« po tem stanovanju. Zanima me, ali lahko sin zahteva nujni delež kljub temu, da sva s hčerko popisala pogodbo o dosmrtnem preživljanju.

Odgovor: Pogodba o dosmrtnem preživljanju je v svojem bistvu odplačna pogodba (vsaka od pogodbenih strank s pogodbo nekaj pridobi) in kot taka ne bi smela vplivati na režim nujnega deleža. Premoženje, ki je predmet pogodbe o dosmrtnem preživljanju, namreč ne spada v vašo zapuščino, prav tako nujni dediči ne morejo zahtevati vrnitve takega premoženja v zapuščino, tudi če bi bil prikrajšan njihov dedni delež, saj ne gre za neodplačni pravni posel (za darilno pogodbo), ampak nasprotno, za odplačno pogodbo. Sin kot nujni dedič bi sicer lahko teoretično po vaši smrti pogodbo tudi spodbijal in dokazoval, da je bila pri podpisovanju pogodbe vaša in hčerina pogodbena volja drugačna (da sta denimo želela podpisati darilno pogodbo), vendar pa bi s takim zahtevkom zelo težko uspel, če bi se izkazalo, da sta s hčerjo korektno izpolnila pogodbo o dosmrtnem preživljanju.

Mag. Boštjan J. Turk