Že nekaj let se kaže trend uporabe naravnih materialov. Logična posledica zanimanja za uporabo biosemen, biosadik, sadnega drevja in zelenjave je, da vedno več strank želi tudi pri gradnji vrta uporabiti naravne materiale.

md_271_tlakovane_poti_2.jpg

Kot prikazujejo slike, je lahko pot v vrtu tlakovana na več načinov. Vsi so že znani in ponovno dobrodošli v uporabi. V večjih vrtnih centrih je pester izbor naravnih materialov za tlakovanje poti v vrtu. To lahko storimo tudi z lehnjaki in različno oblikovanimi lomljenci.

md_271_tlakovane_poti_3.jpg

Bistveno pri načrtovanju poti v vrtu je, da so robniki, lahko so leseni, kamniti, granitni, v istem nivoju kot travna površina. Enak nivo poti in trave je zelo funkcionalen za uporabnike in vzdrževalce vrta.

md_271_tlakovane_poti_4.jpg

Košnja ob robniku ni več problem, ker ga lahko »povozimo« s kosilnico. V sodobno opremljenem vrtu običajno vzdolž robnika skrijemo potopne pršilnike zalivalnega sistema in niz talnih luči.

Andreja Kalan Lovšin, u.d.i.k.a.