Površinska kondenzacija je naraven fizikalni pojav. Nastane, ko pride vlažen in topel zrak iz prostora v stik z mrzlo površino okenskega stekla. Topel zrak lahko nase veže veliko več vode kot hladen. Ko se topel zrak na steklu ohladi, se odvečni delež vode v zraku izloči v obliki rose. Običajno se pojavi zaradi premalo zračenja, prenizkih temperatur prostora, grelnih teles, ki niso nameščena na pravih mestih, ali zaradi prekomernega nastajanja vlage. Poleg tega, da je pojav zelo moteč, se lahko pojavi tudi zidna plesen, ki je zdravju zelo škodljiva.

Varčnost v ospredju

Da si zagotovimo ustrezne bivalne pogoje, moramo prostore redno in pravilno zračiti. Zračimo jih na dva načina: z naravnim zračenjem, in sicer z odpiranjem oken; z umetnim prislinim prezračevanjem, z vgrajeno napravo za rekuperacijo toplote zraka.

prezracpevc.jpg

Pri naravnem zračenju se priporoča krajši čas zračenja, da toplotne izgube niso prevelike. Vsaj trikrat na dan za pet minut naredimo prepih, še zlasti, ko vlaga naraste (kuhanje, sušenje perila, prhanje …). S prepihom dosežemo hitro menjavo zraka, tudi iz mrtvih kotov, kjer je običajno najbolj navlažen. Prisilno prezračevaje z rekuperacijo pa omogoča prezračevanje prostorov na energijsko učinkovit način. Ta rešitev je najboljša, a žal ni vedno možna.

S pravilnim zračenjem bomo prihranili energijo, ustvarili prijetno in zdravo klimo ter preprečili nastanek škode. Najbolj ugodni bivalni pogoji v prostoru so pri temperaturi med 18 in 22˚C in relativni vlagi med 35 in 60 %.


Več na: pevc-arhitekti.si