Nekdaj je bila predsednica uprave Zvona Ena Holdinga in Krekove DZU, bila je ustanoviteljica T2 in sedela je v vodstvih ali nadzornih svetih vrste podjetij v lasti Nadškofije Maribor. Roza Mlakar Kukovič naj bi bila tudi dejanska lastnica družbe I.J. Storitve, ki je bila pomembno »parkirišče« naložb zdaj že propadlih cerkvenih holdingov Zvon Ena in Zvon Dva. O tem, da je Mlakar-Kukovičeva načrtovala tudi sodelovanje pri projektu prenove nadškofijskega dvorca Betnava, pa doslej ni bilo nič znano.

To okoliščino je razkrila pravda, ki je včeraj doživela svoj prvi narok na okrožnem sodišču v Mariboru. Mlakar-Kukovičeva je s pomočjo svojega pooblaščenca Velimirja Cugmasa vložila tožbo zoper banko Raiffeisen. V njej trdi, da sta posojilni pogodbi, ki ju je leta 2008 in 2010 sklenila z banko v skupni vrednosti 530.000 evrov, navidezni. Podrobnejših pojasnil nista hotela dati niti tožena niti tožeča stranka.

Neuradno smo izvedeli, da je Mlakar-Kukovičeva omenjeno pogodbo najela v sodelovanju z Nadškofijo Maribor, in sicer zaradi načrtovanega podjetniškega podjema. Na podlagi te pogodbe si je Mlakar-Kukovičeva obetala posle v prenovljenem dvorcu Betnava. Ker se ta naložba ni nikoli udejanjila, je podjetnica obsedela na posojilu, ki ga zdaj noče odplačevati z izgovorom, da sta pogodbi fiktivni.

Projekt Betnava je kasneje, kot je znano, povsem spodletel. Ko je mariborska nadškofija podjetju Betnava predala stavbno pravico, je to ministrstvu za gospodarstvo med obnovo, ki jo je izvajal Vegrad, pošiljalo fiktivne račune za gradbena dela, ki niso bila nikoli opravljena. Zato je nadškofija morala vrniti državi dva milijona evrov težko evropsko subvencijo. Sledili so tudi kazenski postopki, ki so prejšnji petek na celjskem okrožnem sodišču doživeli prva priznanja krivde in prve obsodbe, kmalu pa bosta na zatožno klop morala sesti tudi Hilda Tovšak in nekdanji škofijski ekonom Mirko Krašovec, ki jima sodišče sodi ločeno.

V pravdi, ki jo je sprožila Mlakar-Kukovičeva, bo Krašovec vabljen kot priča. Poleg njega bo predsednica mariborskega sodišča Alenka Zadravec, ki vodi ta sodni postopek, na septembrskem naroku zaslišala še najmanj devet prič, med drugim sedanjega mariborskega nadškofa Marjana Turnška, njegovega predhodnika Franca Krambergerja, predsednika uprave banke Raiffeisen Klemensa Nowotnyja, nekdanjega člana gospodarske uprave nadškofije Dušana Zazijala...