Črnomelj. Na seznamu dolžnikov, ki ga je objavila Davčna uprava Republike Slovenije, so se med drugim znašle tudi Livarjeve hčerinske družbe, ki so skupaj »pridelale« več kot milijon evrov neplačanih davkov in prispevkov. Med tistimi, ki državi dolgujejo med pol milijona in milijon evrov, je družba Livar storitve iz Ivančne Gorice, medtem ko se je družbam Livar LNL prav tako iz Ivančne Gorice ter Livar Belt in Livar FMO iz Črnomlja nabralo vsaki do 300.000 evrov neplačanih obveznosti. Na upravi zagotavljajo, da bodo družbe, ki imajo, mimogrede, po javno dostopnih podatkih že blokirane račune, dolg v celoti poravnale.

»Davčni dolg se nanaša na obdobje dveh oziroma štirih mesecev v letu 2011 in 2012 in je posledica zaostrovanja razmer na trgu in s tem kritične finančne in likvidnostne situacije. Livar ima danes 462 zaposlenih in ima poravnane vse tekoče obveznosti do države iz naslova davkov in prispevkov. Pretekle obveznosti bodo hčerinske družbe poravnale deloma v letu 2013, dokončno pa v letu 2014. Takšna je zaveza uprave in tako smo zagotovili tudi zaposlenim,« pravi Darinka Porenta, direktorica službe za pravne, korporativne zadeve in kadre v družbi Livar.

Delavci (za zdaj) verjamejo zagotovilom uprave

V Črnomlju je zaposlenih 272 delavcev, ki zaradi neplačanih prispevkov niso preveč zaskrbljeni. Verjamejo, da bo uprava držala obljubo in dolgove poplačala. »Nekaj sem slišal o tem, da nekateri prispevki niso bili plačani. Toda ne vem, kaj bo to pomenilo za nas. Srečni smo, da imamo službo in redno plačo, čeprav je ta bolj slaba. Znaša okoli 650 evrov. Delamo pa veliko,« nam je povedal eden od zaposlenih, ko se je odpravljal na delo v popoldanski izmeni. Optimističen je tudi sindikalist v Livarju Franc Molek. »Zdravstveni prispevki so bili plačani, niso pa bili plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Menda je šel ta denar za poplačilo dobaviteljev vhodnih materialov. Zdaj smo vsi zaposleni pri družbi Livar, d.d., ki redno plačuje vse prispevke.« Kot dodaja Molek, je dela dovolj, v Črnomlju delajo v treh izmenah in opravljajo celo nadure.

Trinajst delavcev izgubilo službo

Po besedah Darinke Porenta Livar posluje v skladu z zastavljenimi cilji, odpirajo se celo nove tržne možnosti, glavnino prodaje še vedno ustvarijo na italijanskem, nemškem, madžarskem, francoskem in domačem trgu. Gospodarska kriza in prezadolženost sta družbo, ki še vedno velja za največjo livarno v jugovzhodni Evropi, konec lanskega leta pahnili na rob stečaja.

»Banke upnice so se odločile, da je vredno poskusiti s celovitim prestrukturiranjem, v katerega so bile pripravljene vložiti tudi del zapadlih obveznosti v obliki konverzije dela kreditov v kapital. Na teh osnovah je nova uprava pripravila strategijo razvoja, na kateri temelji celovito prestrukturiranje podjetja,« dodaja. Prestrukturiranje zajema vsa poslovna področja in poslovne funkcije, tudi zmanjšanje stroškov dela. Od skupno 40 presežnih delavcev so večini ponudili nove pogodbe o zaposlitvi pod spremenjenimi pogoji, brez dela pa je ostalo 13 delavcev.

Kot smo poročali v Dnevniku, je januarja letos več kot 75-odstotni lastnik Livarja postalo manj znano celjsko podjetje Vimpro, ki ga obvladuje poslovnež albanskega rodu Hysen Lutolli. 30-letnega poslovneža pa do zdaj v Črnomlju še niso videli.