Ravne na Koroškem. V Javnem zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (ZKŠTM) Ravne na Koroškem je stanje, kar zadeva poslovanje, porazno. Tako je po naših neuradnih podatkih ugotovila posebna ekspertna komisija, v kateri so bili poleg zaposlenih na občini tudi člani revizijske hiše Loris, ki tudi sicer za občino opravlja revizijske posle. Vendar na občini, uradno, ugotovitve skrivajo pred javnostjo.

Na naša vprašanja v zvezi z razdeljevanjem sezonskih kart za bazen, savno in smučišče na Poseki, so nam namreč pojasnili zgolj to, da nobena smučarska vozovnica za smučišče na Poseki ni bila podeljena brezplačno. »Eno prenosno dnevno-nočno smučarsko vozovnico, ki jo izmenjaje uporablja 14 oseb, so podelili enemu od poslovnih partnerjev kot kompenzacijo za oglaševanje. To pomeni, da karto lahko izmenjaje uporablja le ena izmed 14 oseb,« so pojasnili na občini.

Prav tako je župan Tomaž Rožen priznal, da so letne brezplačne karte za bazen in savno prejeli vsi člani sveta zavoda, teh je enajst, in sicer namesto sejnine, ki so se ji zaradi slabe finančne situacije odpovedali. Priznal je, da o tem ni bil obveščen. »Seveda gre v tem primeru za boniteto, od katere mora biti ustrezno odvedena tudi dohodnina, in to bo treba urediti,« je dejal Rožen. Vrednost posamezne karte namreč presega 200 evrov.

Neurejeno blagajniško poslovanje

A poročilo ekspertne komisije razkriva veliko več, kot razkrivajo na občini. Za bazen, savno in smučišče na Poseki namreč komisija ni prejela nobene dokumentacije, iz katere bi bilo razvidno, koliko vstopnic je bilo dejansko izstavljenih in koliko je bilo zaračunanih. »Na tem področju notranji kontrolni sistem ne deluje,« so zapisali. Prav tako ni kontrole nad poslovanjem bifejev, smučišča, bazena in savne, ni evidence o prodanih in podarjenih vstopnicah fizičnim osebam, niti ni za vse prodane vstopnice izkazan prihodek. »Blagajniško poslovanje ni v skladu z zakonom o računovodstvu, pravilnik o blagajniškem poslovanju pa je nepopoln in ne opredeljuje natančno, kako je treba voditi blagajne in kdo je za to odgovoren,« je še ugotovila komisija.

Več napotnic, manj dela

Velika uganka ostajajo tudi študentske napotnice, izdane prek Koroškega študentskega servisa oziroma podjetja Eurosplet, katerega solastnika sta (vsak z 10-odstotnim deležem) župan Rožen in bivši podžupan Peter Oder. Mnoge čudi, čemu je lani kar za 114 odstotkov porasla izdaja študentskih napotnic, ko pa je ZKŠTM zaradi adaptacije bazena in savne kar pol leta delal v bistveno zmanjšanem obsegu. Tudi v tem primeru je komisija ugotovila, da natančne evidence o tem, kaj in kje so študentje delali, ni, kot tudi ne evidence o prisotnosti, prav tako študentske napotnice niso bile potrjene s strani odgovornih oseb, urne postavke za enakovredno delo pa so bile različne. Rožen je sicer dejal, da je bilo več napotnic izdanih na račun prireditve Ravenski dnevi, a ta traja le štiri dni, poleg tega pa bi lahko gostinske storitve s koncesijo oddali kakšnemu gostincu. Tako odgovora, ki bi pojasnil, čemu je strošek izdanih napotnic iz 64.000 evrov narasel na kar 137.000, za zdaj ni.

Glede na to, da je direktor zavoda odgovoren za poslovanje, prav tako pa je za vse to odgovoren tudi svet zavoda, smo župana vprašali, ali ni čas, da zahteva odgovornost tako od nekdanjega direktorja Aleksandra Kotnika kot tudi od predsednika sveta zavoda Mirana Kerta. »Kotnika ne moremo več razrešiti, ker ga ni več na tem mestu, Kert pa se še vedno trudi in si prizadeva za boljše poslovanje zavoda, zato še uživa naše zaupanje,« nam je dejal Rožen. mm