Zakonski predlog, ki ga danes pošiljajo v enomesečno javno razpravo, ureja državne in Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne poklice, za Slovence v zamejstvu in po svetu ter štipendije Ad futura, je na novinarski konferenci povedal minister za delo, družino in socialne zadeve Vizjak.

Zakonski predlog uvaja politiko štipendiranja, ki bo po njegovih besedah opredelila namen in cilje štipendij za deficitarne poklice. Te bodo namenjene tudi mladoletnim dijakom, je dejal. Po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev lahko namreč državno štipendijo prejmejo le polnoletni. "Mladoletni dijaki so tako ostali brez državnih štipendij, zdaj pa smo se odločili zapolniti to vrzel s štipendijami za deficitarne poklice," je pojasnil.

Po 100 evrov štipendije bodo tako po njegovih besedah podeljevali mladoletnim dijakom na tistih izobraževalnih programih, za katere bo v politiki štipendiranja ugotovljeno, da so deficitarni oz. da bodo lažje dobili zaposlitev.

Po zakonu se bodo štipendije podeljevale le za dodiplomski študij oz. za prvo in drugo bolonjsko stopnjo, ne pa več tudi za podiplomski študij oz. za tretjo bolonjsko stopnjo, je poudaril. Izjema so štipendije Ad futura, ki so namenjene mednarodni mobilnosti, je dejal.

Štipendist bo upravičen do prejemanja štipendije za obdobje kontinuiranega izobraževanja do zaključka dodiplomskega študija. Do dodatnega leta prejemanja štipendije pa bo upravičen v primeru ponavljanja letnika zaradi starševstva, zdravstvenih razlogov, izjemnih družinskih oziroma socialnih okoliščin in višje sile.

Poleg tega bo upravičen do dodatnega leta prejemanja štipendije za podaljšan status študenta bodisi po prvi bodisi po drugi bolonjski stopnji.

V primeru prejemanja štipendije za absolventski staž bo obveznost štipendista ta, da mora do konca absolventskega staža diplomirati. Štipendist, ki konča izobraževanje pred rokom v izobraževalnem programu, bo nagrajen tako, da mu bodo štipendijo izplačali v višini preostalih zneskov štipendij.

Štipendist lahko v določenih primerih prejme več štipendij. Tako lahko kadrovsko štipendijo prejema hkrati z vsemi štipendijami razen s štipendijo za deficitarne poklice. Štipendijo za deficitarne poklice lahko prejema hkrati z vsemi štipendijami razen s kadrovsko štipendijo, štipendijo Ad futura za študijske obiske pa lahko prejema hkrati z vsemi štipendijami.

Glede postopka podeljevanja štipendij je predvidena elektronska vloga, a pod pogojem, da bo vzpostavljena centralna baza podatkov s področja šolstva, je dejal minister.

Po predlogu bi k državni štipendiji podelili dodatek za bivanje v višini 60 evrov na mesec, dodatek za uspeh v višini od 17 do 40 evrov na mesec in dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 50 evrov na mesec.