Sofinanciranje sklada znaša 50 % dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače. Če sofinanciranje kadrovske štipendije v višini 30 % minimalne plače ne dosega 50 % dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, se znesek sofinanciranja avtomatično usklajuje ob spremembi minimalne plače, dokler ne doseže 50 % kadrovske štipendije.

Štipenditor lahko uveljavlja sofinanciranje kadrovske štipendije štipendista od šolskega/študijskega leta 2012/2013 dalje do zaključka izobraževalnega programa posameznega štipendista za zneske kadrovskih štipendij, ki jih je oziroma jih bo izplačal na podlagi sklenjene pogodbe o štipendiranju s štipendistom, za katerega mu je odobreno sofinanciranje.

Štipenditor lahko uveljavlja sofinanciranje kadrovske štipendije eno leto za posamezen letnik na isti ravni izobraževanja štipendista, razen v zadnjem letniku srednjih šol, ko za mesec julij in avgust ni upravičen do sofinanciranja.

Štipenditor lahko uveljavlja sofinanciranje kadrovske štipendije tudi v času absolventskega staža štipendista do diplome, vendar v celotni dobi izobraževanja največ eno študijsko leto.

Rok za prijavo na razpis je do porabe sredstev in najkasneje do 29. marca prihodnje leto. Razpisna dokumentacija se nahaja na spletnem mestu www.sklad-kadri.si.