Kako komentirate poročilo nadzornice Fundacije za šport?

Iz poročila je razvidno, da je Vida Mihelčič velik del stroškov ocenila za posredni, kar ne pomeni nenamenski. V gimnastični zvezi trdimo, da smo denar dejansko porabili namensko. Nikjer ne piše, da gre za nenamensko porabo. Iz zapisov je mogoče razbrati, da je Vida Mihelčič delo strokovnega in režijskega kadra imenovala kot posredno porabo sredstev. Odstotki režijskih plač se razdelijo na vse programe.

Kot je mogoče sklepati iz poročila Vide Mihelčič, posrednih stroškov FŠO ni priznala kot namensko porabo.

Menim, da to ni stališče Fundacije za šport. Tega ni priznal kvečjemu Drago Balent (nekdanji direktor Fundacije za šport, op.p.). Svet fundacije za šport o tem nikoli ni razpravljal. Na zadnji seji sveta fundacije v prejšnji sestavi je bilo vse na mizi, a do razprave in sklepov ni nikoli prišlo. Vedeti morate, da ima osem zvez dejansko podoben problem, a so vsi dobili izplačan zadnji obrok s strani fundacije, le gimnastična zveza ne. Še vedno čakamo 30.000 evrov.

Je pa iz dokumentov razvidna vaša plača...

V pogodbi o zaposlitvi imam napisano, da v gimnastični zvezi skrbim za razvoj mladih reprezentanc. In iz tega naslova sem lahko tudi plačan. Svoje plače nisem uveljavljal nikjer drugje. Za delo, ki ga opravljam, sem tudi kvalificiran. Kdo lahko presoja, ali sem za svoje delo plačan ali ne, če imam v pogodbi, da to lahko počnem? Da ne bi bilo pomote: iz naslova Fundacije za šport smo prejeli 120.000 evrov, ne 240.000. Nikogar nismo okradli. Če del moje plače prištejete k 90.000 evrom neposrednih stroškov, lahko hitro ugotovite, da je del moje plače financiran iz drugih prihodkov gimnastične zveze. Kot tudi vse druge režijske plače, ki so povezane z administracijo, da lahko stvar teče.

Iz dokumentov je razvidno, da je poročilo napisala nadzornica fundacije Vida Mihelčič. Ne Drago Balent, ki mu očitate vso krivdo.

Vida Mihelčič ni naredila nič drugega, kot da je del stroškov opredelila kot posredno, del pa kot neposredno porabo. Ponavljam: nikjer ne piše, da gre za nenamensko porabo, kar je velika razlika. Nenamensko bi denimo bilo, da bi za prejeti denar kupili avto. Pa še takšna investicija bi lahko bila delno namenska, če bi se s tem istim avtom vozili na tekme. Jaz osebno delam in sem zato plačan. Navsezadnje precej manj kot Drago Balent, pa sem precej več naredil za slovenski šport. Svet fundacije Dragu Balentu, ki je v ozadju osebno udeležen, nikoli ni dal pooblastila, da zadržuje denar. To, kar dela Drago Balent, je njegovo maščevanje. Če se hoče komu maščevati, naj se meni, ne zvezi. Meni je žal, da se vse skupaj prenaša na zvezo.

Kakor koli se bo zgodba razpletla, je dejstvo, da je v javnost prišla višina plač, ki kažejo, da se zaposlenim v gimnastični zvezi ne godi slabo. Vaš komentar?

Če pogledamo leto 2011, smo porabili za plače okoli 200.000 evrov. Skupni proračun Gimnasta in gimnastične zveze pa je znašal približno milijon evrov. Dvajset odstotkov se mi ne zdi pretiran znesek. Veliko plač imamo sofinanciranih. Te za nas niso strošek. Denar z različnih naslovov pride in gre, saj so ljudje zaposleni pri projektih. Moramo imeti administracijo, kot jo ima vsako podjetje. V njej imamo zaposlene štiri ljudi. Eden se ukvarja z računovodstvom, imamo še tajnico, poslovnega sekretarja in vodjo oddelka. Denar zame prihaja iz sredstev, ki jih prejmemo za programe. Zaposlene v zvezi lahko navsezadnje naženemo iz službe in ne bomo ničesar več imeli. Mislim, da imamo zelo uravnoteženo poslovanje. Naj še poudarim, da sem šel lani po polovici leta stran od gimnastične zveze. Zaposlil sem se prek svojega podjetja, ki ima pogodbo z gimnastično zvezo, da mu plačuje 2500 evrov mesečno za moje delo. Trenutno torej prejemam okoli 50 odstotkov plače, ki sem jo imel prej. Povrhu zadnja dva meseca nisem dobil plače, da sem lahko Šiški poravnal denar za najem dvorane.