Decembra je zaradi številčnejšega prijavljanja brezposelnih oseb, ki jim je delovno razmerje prenehalo iz poslovnih razlogov, ter izteka zaposlitev za določen čas brezposelnost močno narasla. Decembra so na zavodu zato zabeležili največjo medmesečno rast v letu 2012.

Decembra se je na novo prijavilo 13.171 brezposelnih oseb, kar je 31,5 odstotka več kot novembra in 46,4 odstotka več kot decembra 2011. Med novoprijavljenimi je bilo 918 iskalcev prve zaposlitve, 3809 trajno presežnih delavcev in stečajnikov ter 6538 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas.

V letu 2012 se je na zavodu na novo prijavilo 106.858 brezposelnih oseb, kar je 7,2 odstotka več kot v letu 2011. Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas (50.911), prijavilo pa se je še 16.272 iskalcev prve zaposlitve ter 24.739 trajno presežnih delavcev oz. stečajnikov.

V primerjavi s predhodnim letom se je na zavodu prijavilo za 13,1 odstotka več iskalcev prve zaposlitve, brezposelnih po izteku zaposlitve za določen čas je bilo za 12,7 odstotka več, trajno presežnih delavcev in brezposelnih zaradi stečajev pa se je prijavilo za 3,5 odstotka več.

Od 6581 brezposelnih oseb, ki jih je decembra zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 3428 oseb, kar je 32,6 odstotka manj kot novembra, v primerjavi z decembrom 2011 pa je bilo zaposlitev za 14,1 odstotka manj.

V letu 2012 se je iz evidence odjavilo skupaj 101.551 oseb, od teh 58.320 zaradi zaposlitve, kar pomeni, da je bilo 4,4 odstotka manj zaposlitev kot v letu 2011.

Decembra se je v primerjavi z novembrom brezposelnost povečala v vseh območnih službah zavoda, bolj kot na ravni države je narasla v območnih službah Sevnica (+8,3 odstotka), Kranj (+7,8 odstotka), Maribor (+7,2 odstotka), Velenje (+6,9 odstotka), Murska Sobota (+6,8 odstotka), Ptuj (+6,4 odstotka) in Koper (+šest odstotkov).

Brezposelnost je bila ob koncu leta 2012 večja kot pred letom v naslednjih območnih službah zavoda: Novo mesto (+13,1 odstotka), Ljubljana (+11,1 odstotka), Sevnica (+9,7 odstotka), Nova Gorica (+8,7 odstotka), Koper (+8,6 odstotka), Trbovlje (+8,4 odstotka), Celje (+6,7 odstotka) in Kranj (+6,4 odstotka). Manj brezposelnih kot decembra leta 2011 je bilo v območnih službah Murska Sobota (-šest odstotkov), Maribor (-4,4 odstotka), Ptuj (-3,4 odstotka) in Velenje (-2,6 odstotka).

V decembrski strukturi brezposelnosti so se v primerjavi s strukturo v novembru povečali deleži brezposelnih oseb v starosti od 40 do 49 let in starih 50 let ali več, povečal se je tudi delež brezposelnih trajno presežnih delavcev oziroma stečajnikov ter delež brezposelnih z najnižjo izobrazbo. Deleži ostalih značilnih kategorij so se zmanjšali.

Ker je bilo v letu 2012 več prijavljanja brezposelnih oseb, ki jim je prenehala zaposlitev za določen čas, kot tudi iskalcev prve zaposlitve in trajno presežnih delavcev, zaposlovanje pa je bilo skromnejše, se je struktura spremenila tudi glede na december leta 2011.

Med brezposelnimi so v decembru 2012 večje deleže predstavljali brezposelni moški, brezposelni v starostnem razredu od 40 do 49 let, poleg tega pa tudi iskalci prve zaposlitve. Delež brezposelnih v starosti od 25 do 39 let je ostal nespremenjen, prav tako delež brezposelnih, starih 50 let ali več. Zmanjšali so se deleži brezposelnih žensk, brezposelnih v starosti od 15 do 24 let, trajno presežnih delavcev oziroma stečajnikov ter dolgotrajno brezposelnih.

V izobrazbeni strukturi se je v primerjavi z decembrom 2011 najbolj zmanjšal delež brezposelnih oseb z najnižjo izobrazbo (I.-II. stopnja), in sicer na 34,4 odstotka, medtem ko se je najbolj povečal delež brezposelnih s terciarno izobrazbo (VI. stopnja ali več), in sicer na 14,3 odstotka. Delež brezposelnih s poklicno izobrazbo (III.-IV. stopnja) je ostal enak kot pred letom, medtem ko se je delež brezposelnih s V. stopnjo zmanjšal na 26,3 odstotka.

Povpraševanje delodajalcev po delavcih se je decembra še naprej zmanjševalo. Prijavljenih je bilo 9630 prostih delovnih mest, kar je 14,7 odstotka manj kot novembra in 29,4 odstotka manj kot v decembru 2011.

V letu 2012 je bilo prostih delovnih mest za 12,7 odstotka manj kot v letu 2011. Delodajalci so od januarja do konca decembra prijavili 169.732 prostih delovnih mest, od tega 83,1 odstotka za zaposlitve za določen čas. Povpraševanje po delavcih je bilo glede na leto 2011 manjše v vseh dejavnostih.

Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se je na predhodno prijavljenih prostih delovnih mestih decembra zaposlilo 6758 oseb, kar je 18,7 odstotka manj kot novembra in 47,2 odstotka manj kot decembra 2011. V obdobju od januarja do decembra je bilo zaposlitev na prostih delovnih mestih 110.613, kar je 6,5 odstotka manj kot v letu 2011.