Brezposelnost se je tako novembra še povečevala, vendar počasneje kot oktobra. Novembra se je na novo prijavilo 10.014 brezposelnih, kar je 32 odstotkov manj kot oktobra in 16,6 odstotka več kot novembra lani.

Med novoprijavljenimi je bilo največ brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas (4547), sledili so trajno presežni delavci in stečajniki (2277) ter iskalci prve zaposlitve (1766).

Od 9429 brezposelnih, ki jih je zavod novembra odjavil iz evidence, se je zaposlilo oz. samozaposlilo 5087 oseb, kar je 2,9 odstotka več kot oktobra in 12,4 odstotka več kot novembra lani.

Novembra se je glede na oktober brezposelnost povečala v osmih območnih službah zavoda, najbolj v Murski Soboti (+2,4 odstotka) in Celju (+1,7 odstotka), zmanjšala pa v štirih območnih službah, najbolj na Ptuju (-1,1 odstotka) in v Novem mestu (-0,9 odstotka).

Glede na november lani je bila brezposelnost višja v osmih območnih službah, najbolj v Novem mestu (+8,9 odstotka) in Ljubljani (+6,3 odstotka), nižja pa v štirih območnih službah, najbolj v Mariboru (-8,7 odstotka) in Murski Soboti (-8,3 odstotka).

V strukturi brezposelnih je bilo glede na oktober več brezposelnih v starosti od 25 do 39 in od 40 do 49 let ter brezposelnih z najnižjo izobrazbo, glede na november lani pa je bilo več brezposelnih v starostnih razredih od 15 do 24 let, od 25 do 39 let in od 40 do 49 let ter tudi iskalcev prve zaposlitve in dolgotrajno brezposelnih.

Glede na november lani se je zmanjšal se je delež najnižje izobraženih, na 34 odstotkov, najbolj pa povečal delež brezposelnih s terciarno izobrazbo (VI. stopnja ali več), na 14,4 odstotka.

Povprečni čas brezposelnosti se je glede na oktober skrajšal, še vedno pa je daljši kot v primerljivem mesecu lani. Konec novembra je povprečni čas brezposelnosti znašal eno leto, devet mesecev in 26 dni, konec novembra lani pa 22 dni manj.

Povpraševanje delodajalcev po delavcih je bilo novembra najmanjše v letošnjem letu. Prijavljenih je bilo 11.289 prostih delovnih mest, 29,1 odstotka manj kot oktobra in 21,1 odstotka manj kot novembra lani.

V prvih 11 mesecih letos je bilo pri zavodu v povprečju prijavljenih 109.467 brezposelnih oz. 0,9 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Na novo se je prijavilo 93.687 brezposelnih, kar je 3,3 odstotka več kot lani v tem času. Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas (44.373 oz. 10,4 odstotka več kot lani), sledili so trajno presežni delavci oz. stečajniki (20.930 oz. 3,6 odstotka manj) in iskalci prve zaposlitve (15.354 oz. 12,6 odstotka več).

Iz evidence se je odjavilo 94.970 oseb, od teh 54.892 zaradi zaposlitve, kar je 3,7 odstotka manj kot v lanskem obdobju.

V 11 mesecih je bilo prostih delovnih mest za 11,5 odstotka manj kot v lanskem obdobju. Delodajalci so prijavili 160.102 prosti delovni mesti, od tega 83,3 odstotka za zaposlitve za določen čas.

Povpraševanje po delavcih je bilo glede na lansko obdobje manjše v vseh dejavnostih. Najbolj se je število delovnih mest zmanjšalo v dejavnostih javne uprave in obrambe ter obvezne socialne varnosti.

V predelovalnih dejavnostih se je povpraševanje po delavcih zmanjšalo za 15,3 odstotka. Delodajalci s tega področja so v 11 mesecih prijavili 30.368 prostih delovnih mest. Več prostih delovnih mest je bilo med drugim v proizvodnji farmacevtskih surovin in preparatov, manj pa med drugim v proizvodnji usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov ter oblačil.

Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se je na predhodno prijavljenih prostih delovnih mestih novembra zaposlilo 8309 oseb, kar je 21,1 odstotka manj kot oktobra in 34,3 odstotka manj kot novembra lani. V obdobju od januarja do novembra je bilo zaposlitev na prostih delovnih mestih 103.855 oz. 1,6 odstotka manj kot v enakem lanskem obdobju.