Nekateri znanstveniki pa se z ugotovitvami ne strinjajo in nasprotujejo načinu pridobivanja podatkov. Raziskava naj bi po njihovem mnenju temeljila na slabo dokazanih dejstvih.

Projekt so sicer izvajali pet let, v njem pa je sodelovalo 500 avtorjev. Rezultati so pokazali, da so bile bolezni srca in ožilja leta 2010 vzrok ene od štirih smrti. Na svetu je zaradi posledic teh bolezni umrlo 13 milijonov ljudi.

Na lestvici bolezni sta se povzpeli sladkorna bolezen in pljučni rak, smrtnost zaradi tuberkuloze in driske pa upada. V zadnjih dvajsetih letih je upadla za kar 60 odstotkov. Strokovnjaki poudarjajo, da bo tudi v prihodnost potrebno delati na omejevanju bolezni, in da je to eden prednostnih ciljev novega tisočletja.