Hudeje pri Trebnjem.Zaprtje vrtca v naselju Hudeje je zahteval gradbeni inšpektor, saj je bil objekt leta 2007 postavljen brez gradbenega dovoljenja. Če bi lastnika kljub temu dovolila nadaljevanje vrtčevske aktivnosti, bi morala plačati 3000 evrov kazni. »Dvanajst do petnajst otrok je vsak dan obiskovalo vrtec. Zdaj so spet doma, saj jih starši v mesto ne vozijo. Zato zaprtje vrtca pomeni izjemno izgubo za tukajšnje otroke,« pravi Matija Hočevar, ki je leta 2009 občini Trebnje oddal prostore za potrebe vrtca.

Prvo odločbo o rušenju je novomeški inšpektor Janez Železnik izdal že maja 2010, potem ko si je na podlagi anonimne prijave ogledal barako, ki je tam živečim Romom sprva služila kot večnamenski prostor za razne prireditve, delavnice in druge dogodke. Kot smo izvedeli na inšpektoratu za promet, energetiko in prostor, je bila ta odločba v pritožbenem postopku odpravljena, nato pa izdana nova, ki je postala pravnomočna junija letos. Zadnji inšpekcijski pregled je bil opravljen 3. oktobra. Potrdili so nam tudi, da so prejeli pritožbo in vlogo za odlog izvršbe, vendar o tem pristojne službe na inšpektoratu in ministrstvu še niso odločile.

Postopek za legalizacijo barake je leta 2010 ob izdaji odločbe za rušenje že tekel, a še danes ni zaključen. Zapletlo se je zaradi vogala barake, ki sega poldrugi meter na občinsko kmetijsko zemljišče, tako bi bilo treba vsaj ta del z novim občinskim prostorskim načrtom prekategorizirati.

Po besedah občinske svetnice Špele Smuk bi lahko bila zadeva že davno urejena. »Povsem nesmiselno se mi zdi, da župan čaka na sprejetje občinskega prostorskega načrta, ki tako dolgo traja zaradi povsem drugih stvari. Objekt bi lahko že davno legalizirali s sprejetjem podrobnega prostorskega načrta, še posebej zato, ker je splošna volja vrtcu v Hudejah zelo naklonjena,« pravi Smukova. Zdi se ji nepravično, da bo Hočevar zdaj ostal brez svoje hiše, ki jo je dal v uporabo občini. Če bi namreč v njej živel, rušenje ne bi bilo mogoče.

Župan Alojzij Kastelic, ki ga včeraj nismo mogli priklicati, je 22. oktobra poslal kratek dopis predsednikoma države in vlade ter trem ministrom, ki pa kaj prida verjetno ne bo pomagal. Župan naslovnike med drugim naproša, da »nemudoma zagotovijo sredstva za zagotovitev nadomestnih prostorov vrtca v romskem naselju Hudeje.«

V Hudejah v 45 objektih živi približno 350 ljudi. Od tega jih je po Hočevarjevih besedah nelegalnih še šestnajst. Trenutno je v inšpekcijskem postopku samo še en objekt v naselju Hudeje, pravijo na inšpektoratu in dodajajo, da je bilo pred leti za objekte v naselju Hudeje izdanih približno 20 gradbenih dovoljenj. ds