Odpravili jih bodo, če in ko jih bo ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve zaznalo v analizi zakonodaje. Medtem pa bodo že tako nizki družinski proračuni ostali oškodovani.

Kot v pričakovanju

Odločba o plačilu vrtca je bila za družino B. N. veliko presenečenje. Oče je zaposlen, otrok hodi v vrtec, mama je študentka. V letu 2010 si je mama denar za preživetje služila prek avtorskih pogodb in s študentskim delom. Ker je bilo dohodka toliko, so ji, čeprav je študentka, izdali dohodninsko odločbo. Ta je družini močno dvignila znesek za plačilo vrtca in znižala otroški dodatek. Študentkini dohodki pa so bili, nasprotno, lani tako nizki, da ji davčna uprava dohodninske odločbe sploh ni poslala. "Doma smo si oddahnili. Končno bodo položnice za vrtec nižje in bomo dobivali več otroškega dodatka," pripoveduje naš bralec. Zgodilo pa se je ravno nasprotno. Pri izračunu pravic so na centru za socialno delo upoštevali študentkine podatke iz zadnje dohodninske odločbe, ki jim je bila na voljo, in družino ponovno kaznovali - do otroškega dodatka niso več upravičeni, položnice za vrtec pa so še višje.

Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve so za takšen primer slišali prvič. Ker gre za nihanje dohodka in ne za njegovo izgubo, tudi možnosti za novo odločbo družina nima. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) sicer določa, katere so tiste spremembe, ki vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali na obdobje prejemanja: to so spremembe glede števila oseb, vzgojno-izobraževalnega oziroma visokošolskega zavoda, statusa učenca, dijaka ali študenta ter izgubo ali začetek prejemanja dohodka iz dela, razen pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči, subvencije najemnine, pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in do pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, kjer se upoštevajo tudi vse druge spremembe, ki vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali na obdobje prejemanja. "Žal zakon določa, da se pri pravicah na letni ravni, to je tudi pri subvenciji vrtca, upoštevajo podatki o dohodkih iz preteklega leta, pri Dursu pa še iz predpreteklega leta, če v času odločanja podatkov o dohodkih iz minulega leta še ni." Dejstvo, da podatkov zaradi prenizkih dohodkov za minulo leto nikoli ne bo, ne spremeni ničesar, še dodajajo.

Za vrtec skoraj 200 evrov

Na težave z odločanjem za tako oddaljeno obdobje so nas opozorili zdaj že nekdanji zaposleni v Papirnici Radeče, ki so zaradi stečaja aprila letos izgubili delo. "Prihodnje leto, ko bo moj mož že leto dni brez dohodka, bo izdana odločba za leto 2011, ko je prav tako še vse leto delal in za to tudi prejemal plačo," skrbi eno od soprog nekdanjega radeškega papirničarja. Še lani sta z možem skupaj zaslužila okoli 1800 evrov na mesec, zdaj, ko je ostala zaposlena le ona, pa še ta je v javnem sektorju in se ji je plača znižala za osem odstotkov, prejmeta le še okoli 1100 evrov. Pa še to le tri mesece, potem se bo moževo nadomestilo za brezposelnost še dodatno znižalo.

Vrtec, ki ga obiskuje njuna hči, pa ju mesečno stane skoraj 200 evrov, kar trenutno predstavlja tretjino ženine plače. Šele leta 2014 bi odločba po njunih izračunih upoštevala moževo brezposelnost, a hči bo takrat že hodila v osnovno šolo. "To pomeni, da od znižanega plačila vrtca ne bova imela nič. Zato resno razmišljam, da bova hčerko izpisala iz vrtca, saj je za naju skoraj 200 evrov na mesec preveč," je zaskrbljena naša sogovornica.

A na ministrstvu pravijo, da bodo omenjeni družini in njim podobnim pravice po tistem, ko bodo center za socialno delo s posebnim obrazcem obvestili o omenjenih spremembah, plačilo vrtca in višino otroških dodatkov izračunali na novo.