Spodnja Idrija. Korporacija Hidria je v Spodnji Idriji odprla svoj tretji razvojni inštitut, obenem pa je nova naložba tudi tretja tehnološka enota gospodarskega središča In Prime, ki je bila v goriški regiji zasnovana pred štirimi leti. Celoten projekt je vreden 24,8 milijona evrov, zanj pa so pridobili tudi 10 milijonov evrov iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Danijel Krivec, predsednik programskega sveta In Prime, pravi, da bo zdaj glavna naloga inštituta zagotavljanje perspektivnih kadrov. »Projekt smo zasnovali mrežno, poleg Spodnje Idrije smo objekte postavili tudi v Ajdovščini, Šempetru pri Gorici in Anhovem. Prostor v objektih naj bi dobile za razvoj regije ključne gospodarske družbe, kot so Hidria, Iskra Avtoelektrika, Salonit Anhovo, FMR Idrija, TKK Srpenica, poleg njih pa tudi nova inovativno- tehnološka podjetja,« pravi Krivec.

Medtem ko sta objekta v Šempetru pri Gorici in Spodnji Idriji zaživela, v Anhovem pa so ga šele dogradili, pa je zgradba v Ajdovščini skoraj prazna. Odprli so jo pred dvema letoma, namenjena pa je bila v prvi vrsti raziskavam v inovativnem gradbeništvu, predvsem na področjih učinkovite rabe energije v stavbah, razvoju materialov in tehnologij na področju betonov in cest v družbi Primorje, ki je zdaj v stečaju.

Do konca leta 2013 naj bi projekt In Prime po prvotnih načrtih pripomogel k odprtju skoraj 2000 novih delovnih mest. Zaposlovali naj bi predvsem visoko izobražene prebivalce severnoprimorske regije.