Po potresu v Skopju sem dan in noč prevažal ranjence v beograjske bolnišnice. Na letalskih akademijah v Zambiji in Libiji sem poleg letenja predaval teorijo letenja... Nekateri moji kolegi so se po končani ŠAOA (Školi aktivnih oficira avijacije) prijavili in službovali v Jatu in drugih letalskih kompanijah. Skratka: vsi smo v službo odhajali v uniformah – jaz v uniformi s pilotsko značko JLA (Jugoslovanske ljudske armade), kolegi pa z oznakami svojih letalskih družb. Torej, opravljali smo enako delo.

Vprašanje za nadležne politike: zakaj ste mi vzeli (in drugim diskriminirancem) del zaslužene pokojnine? Ali res samo zato, ker sem nosil uniformo letalca JLA?