Vsi, ki jih zanima prodaja stanovanja, morajo svoje ponudbe z okvirno ceno ter z vsemi zahtevanimi dokumenti in potrdili poslati na naslov mestnega stanovanjskega sklada do 29. oktobra do 12. ure. V javnem povabilu k oddaji ponudb za prodajo stanovanj je mestni sklad določil, da morajo imeti stanovanja urejeno zemljiškoknjižno stanje, da morajo biti vpisana v kataster stavb, ne smejo biti večja od 65 kvadratnih metrov in da jim mora pripadati vsaj en parkirni prostor. V skladu si želijo tudi, da bi stanovanja imela atrij ali balkon, vendar to ni nujni pogoj.

Stanovanjski sklad bo pri izbiri stanovanj med prispelimi ponudbami, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje, dajal prednost tistim ponudnikom, ki bodo ponudili čim nižjo ceno, stanovanja z manjšo površino, več stanovanj na eni lokaciji in nižjo ceno za parkirne prostore. Ponudnike, katerih ponudbe bodo na stanovanjskem skladu ocenili za sprejemljive, bo sklad povabil na pogajanja o dokončni ceni.

Gorenčeva je še povedala, da občani lahko dolgo pričakovani 15. javni razpis za neprofitna najemna stanovanja pričakujejo proti koncu letošnjega leta. Ob tem pa velja ponoviti besede prejšnje direktorice sklad Jožke Hegler, ki je odkrila, da bo na prihajajočem razpisu na voljo bistveno manj stanovanj, kot jih je sklad imel na voljo ob prejšnjem razpisu, ko je zaradi nakupa več kot 400 stanovanj v Celovških dvorih izpolnil željo bistveno večjemu številu prosilcev za neprofitna najemna stanovanja.