V tretjem krogu je 12 ponudnikov skladu ponudilo 152 stanovanj in 152 parkirnih prostorov v skupni ponudbeni vrednosti približno 14,9 milijona evrov. Večino ponudb, 83 odstotkov, so tako kot v prvih dveh krogih oddale pravne osebe. Odločitve o popolnih ponudbah bo sklad sprejel v roku 30 dni, lastnike nepopolnih vlog pa bo pozval k njihovi dopolnitvi v roku 15 dni. Tiste ponudnike, ki bodo izpolnjevali vse pogoje sklada in mu ponudili ustrezna stanovanja, bo sklad pozval na pogajanja o končni ceni odkupa, tako kot je to storil s ponudniki iz prvih dveh krogov. Od 103 ponudnikov, ki so predvsem v prvem, v manjši meri pa tudi v drugem krogu skladu v odkup ponudili 1108 stanovanj in 1434 parkirnih prostorov v skupni vrednosti 152 milijonov evrov, v izboru ostaja še 23 ponudnikov (vse so pravne osebe), s katerimi tečejo pogajanja o končni ceni odkupa, so sporočili s sklada. Ta je za odkup stanovanj, ki naj bi jih nato prodali oziroma oddali v najem, sicer namenil 40 milijonov evrov.