Prvi bo na vrsti v torek, 23. oktobra, ob 17. uri, ko se bo v Primorskem pravnem centru odvijala delavnica "Uspešno iskanje zaposlitve in pričakovanja delodajalcev", 6. novembra, prav tako ob 17. uri pa bodo interesenti lahko na delavnici "Pisanje prijave na prosto delovno mesto" izpilili veščine pisanja življenjepisa in pridobili koristne informacije za prijavo na razpisana delovna mesta.

V sklopu projekta bodo udeležencem na voljo različne aktivnosti, ki pomagajo pri lažjem in samozavestnejšem vstopu na trg dela, denimo reševanje Hollandovega psihološkega testa poklicnih interesov ali coaching, interaktiven proces med coachom in posameznikom, v katerem coach podpira posameznika pri uresničevanju vseh njegovih potencialov. slo