Po dolgem usklajevanju je vlada včeraj sprejela proračun za leto 2013, o katerem je minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turk danes seznanil ključne deležnike s področja izobraževanja, znanosti in kulture. Kot je pojasnil na novinarski konferenci, okvire temu proračunu daje nesposobnost Slovenije, da si na finančnih trgih sposoja denar za delovanje države, javnega sektorja in različne transferje.

Razmere in okviri proračuna od prve proračunske seje julija so se do včeraj samo še slabšale, je dejal in poudaril, da so se izobraževanje, znanost, kultura in šport znašli v zelo, zelo težkem položaju. "Gre za novo veliko zmanjšanje javnih sredstev na teh področjih, a položaj je težak tudi relativno," pravi Turk.

Generalni sekretar SVIZ-a Branimir Štrukelj je napovedana znižanja komentiral z začudenjem, kako lahko minister s takimi številkami še vztraja na svojem položaju. Kot zgled je predstavil slovaškega ministra za izobraževanje, ki je pri precej manjših znižanjih odstopil, da bi pokazal nestrinjanje s posegi v izobraževanje, ki je eden od nosilcev razvoja države. Zato se današnjega srečanja iz protesta nismo udeležili. Neudeležbo gre razumeti kot obstrukcijo.

Če si povabljen na sestanek, kjer se ti razkrije, kaj te bo doletelo, nisi pa bil povabljen na usklajevanja, je to namenjeno zgolj temu, da bi minister izpadel lepši in pametnejši, je bil kritičen Štrukelj. Prav tako meni, da ta vlada demokracijo razume kot nastope pred javnostjo, ne pa kot relevanten dialog in realna usklajevanja.

Turk: Osebno sem prizadet

Vlada je nekatere dele javnega sektorja po Turkovih besedah obravnavala blažje, nekatere pa težje. Minister je, kot je dejal, osebno prizadet, prav tako kolegi s področij, ki jih ministrstvo pokriva, da je vlada vsa štiri področja obravnavala podobno kot uradništvo na ministrstvih in v državni upravi, torej brez posebnih ugodnosti, ki so jih bili deležni na primer zdravstvo, vojska, policija, pravosodje, celo urad za makroekonomske analize in služba vlade za zakonodajo.

Štrukelj je Turkovo prizadetost označil za "dovolj solzavo opereto". "Naj naredi nekaj in se postavi odločno za izobraževanje, znanost in kulturo v državi, ki se dobesedno pred našimi očmi sesuva, ne pa da joka pred kamerami," je povedal Štrukelj.

Ministrstvo za finance znižanja opravičuje s tem, da je bila na našem področju rast mase plač v zadnjih letih nadpovprečno velika, ampak vse to se da pojasniti, pravi minister Turk in dodaja, da se v javnosti te dni govori o različnih odstotkih.

Znanost bo dobila 19 odstotkov manj denarja

"Čez palec moramo na področju ministrstva glede na realizacijo leta 2011 stroške dela zmanjšati za okrog 15 odstotkov. Nekaj tega je bilo realiziranega z zakonom za uravnoteženje javnih financ in z rebalansom leta 2012, na našem področju pa bomo morali večino realizirati v letu 2013," je dejal.

Za plače v osnovnih in srednjih šolah bo v letu 2013 približno 10 odstotkov manj sredstev, kot jih je bilo v drugem polletju 2012. Javni zavodi s področja kulture bodo imeli okrog 17 odstotkov manj denarja za plače kot v letu 2011 oziroma 10 odstotkov manj kot v celem letu 2012, je povedal.

Znanost bo dobila 19 odstotkov manj denarja glede na leto 2011 oziroma glede na leto 2012 pa osem odstotkov, visoko šolstvo oziroma univerze pa 16 odstotkov manj kot v letu 2011 in še osem odstotkov manj kot v letu 2012.

Dobili so sicer nekaj dodatnih sredstev, ki jih je minister označil kot "kapljo v morje". Na ministrstvu še preračunavajo, kaj to pomeni, predvsem za znanost, visoko šolstvo in kulturo.

"Dobro kaže tudi to, da je vendarle to zmanjšanje zadnje in da se kaže stabilno financiranje tega sektorja v letu 2014. Nenazadnje, če primerjamo celoten proračun ministrstva z rebalansom 2012, imamo celo nekaj malega več sredstev, okrog dva odstotka. To pa je na račun večjega obsega evropskih sredstev, s katerimi upamo, da bomo lahko pokrivali glavne težave oziroma zmanjšanja na teh področjih," je še dodal minister Turk.

Branimir Štrukelj: Mi naj bi podpirali to, da bi nas ceneje in v krajših odpovednih rokih metali iz službe

Pličanič ni izključil možnih kazenskih in civilnih odgovornosti stečajnih upraviteljev