Kot je zapisano v obrazložitvi, namreč iz vsebine zahteve Čebašek-Travnikove izhaja, da je izpodbijala zgolj drugi do četrti odstavek 143. člena, zato je ustavno sodišče odločalo le o delu, ki govori o usklajevanju pokojnin in drugih nadomestil ter prejemkov.

Predlog varuhinje je ustavno sodišče zavrnilo, ker niso izpolnjeni pogoji iz 39. člena zakona o ustavnem sodišču. Po tem členu namreč ustavno sodišče sme do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev zakona, drugega predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil, če bi "zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice".

Sicer pa je ustavno sodišče sklenilo, da bo zadevo obravnavalo absolutno prednostno, je še zapisano v obrazložitvi.

Čebašek-Travnikova je zahtevo za oceno ustavnosti 143. člena zakona vložila 19. julija. V zahtevi je med drugim opozorila na ustavno sporen način sprejemanja zakona, kršitev načela jasnosti in določnosti predpisov ter kršitev človekovega dostojanstva, ustavnemu sodišču pa je predlagala absolutno prednostno obravnavo in začasno zadržanje. Izpodbijala je določbe 143. člena zakona, ki omejujejo pravico do letnega dodatka za upokojence in znižujejo pokojnino nekaj več kot 26.000 upokojencem, ki jim delno ali celotno plačilo pokojnine zagotavlja proračun.