Zakaj ste se odločili za kandidaturo predsednika SZS? Zaradi osebne izpostavljenosti ali v korist športa?

Tomaž Kunstelj: Kandidiral sem predvsem v korist športa. Več kot tri desetletja sem vključen v delovanje smučarskih klubov in zveze. Predsedniška funkcija je predstavniška, ne strokovna ali plačana. Gre za funkcijo predstavljanja vseh smučark in smučarjev, usklajevanja dela različnih zborov in odborov, koordiniranja dela izvršilnega odbora smučarske zveze ter sprejemanja ustreznih odločitev.

Primož Ulaga: V korist športa. Šport je treba vrniti tistim, ki ga tvorijo - športnikom. V preteklosti so nekatere stvari zvodenele in se porazgubile. Najprej je treba poskrbeti za bazo, ker je SZS postala sama sebi namen. Ustanovitelji SZS so društva, klubi so tisti, ki nam bodo vedno dali tekmovalce. S svojimi izkušnjami, sposobnostmi in imenom želim izboljšati ugled, delovanje in učinkovitost posameznih disciplin pa tudi SZS kot celote. Imamo precej več talentov, kot nato iz njih naredimo vrhunskih športnikov. Na podlagi rezultatov lahko gradiš vse preostalo. Gre za tekmo z drugimi športi, saj vsi zajemamo iz iste baze, ki pa je vse manjša. Način življenja se je spremenil, otroci so veliko za računalniki, premalo se gibajo in se nepravilno prehranjujejo. Če pogledam sebe, nismo imeli računalnikov in televizije, ampak smo se šli ravbarje in žandarje, rabutali češnje, vsak dan smo se veliko gibali. Danes češnje same odpadejo z drevesa, ker nihče ne spleza nanj in pobere plodov. Iz velikih mest bo vse manj športnikov. Tudi Avstrijci imajo redke smučarje, ki prihajajo z Dunaja, so pa njihovi otroci vseeno navajeni več in bolj trdo delati kot naši.

Kakšna je vaša glavna prednost pred tekmecem za mesto predsednika SZS, ki ga sicer zelo dobro poznate, saj sta v preteklosti že sodelovala?

Tomaž Kunstelj: Moja glavna prednost je, da sem vedno sedel na eni strani mize ter da sem imel pri opravljanju funkcije znotraj smučarske zveze izključno športno vlogo. Nisem imel poslovnih in partikularnih interesov zgolj ene discipline ali posameznih športnikov.

Primož Ulaga: Izhajam iz športa, ki ga poznam od znotraj kot nekdanji tekmovalec, pa tudi delovanje SZS kot kompleksne organizacije, predvsem pa finančno poslovanje. Menim, da bom dorasel izzivu, ker imam več znanja in izkušenj iz športne sfere in marketinga.

Kakšna bo struktura vodenja SZS pod vašim vodstvom?

Tomaž Kunstelj: Zavzemal se bom za vitke in učinkovite skupne službe. Vodje posameznih segmentov bodo imeli izrazitejšo vlogo, zato bom znova uvedel mesto direktorjev posameznih športnih panog. Ti bodo menedžersko in strokovno usposobljeni ter odgovorni za program, ki bo v skladu s proračunom. Za kakršne koli konkretne spremembe se bo treba usesti ter pogledati, kaj je do zdaj dobro delovalo ter to obdržati, kar je bilo slabo, pa organizirati drugače.

Primož Ulaga: Disciplinam povrniti moč, ki so jo že imele z direktorji. To pomeni, da imajo svoje pravice in obveznosti. Zamisel s centralnim marketingom ne more delovati. Zahteval bom večjo transparentnost in preglednost poslovanja s svojimi računi za posamezne discipline, da ni prepirov, kdo je komu kaj vzel, a osnovo vodilo je medsebojna pomoč med panogami. Vsaka disciplina je domala že povezana z eno izmed bank, ki je nato tudi njen poslovni partner.

Glede na to, da prihajate iz smučarskih skakalnih krogov, ali boste to športno panogo favorizirali znotraj SZS?

Tomaž Kunstelj: To bi bilo najslabše, kar bi lahko storil. Smučarija potrebuje predsednika, ki bo navzven predstavljal in zastopal vse športnike. Predsednik mora znati prisluhniti vsem ter biti povezovalni element.

Primož Ulaga: Ni nevarnosti. Tega si kot vodja zveze niti ne smem dovoliti, ker bi to pomenilo, da del organizacije zaostaja in caplja. Nisem pa genij, da bi disciplinam, ki imajo notranje težave glede organiziranosti, lahko rekel, da bo jutri vse drugače. Treba je graditi na zaupanju, predvsem pa vzpostaviti model, s katerim bomo presegli vse težave, ki se pojavljajo v osnovni dejavnosti klubov, ogromno pa sloni na vložku staršev.

Tina Maze je glavna zvezdnica slovenskega športa, ki polni časopisne stolpce z uvrstitvami in ozadjem dogajanja. Menite, da je dobro, da ob kandidaturi z njo niste stopili v stik?

Tomaž Kunstelj: To ne drži povsem, saj sem se z enim od sodelavcev njene ekipe slišal. Tina Maze se mi ne zdi glavna tema v procesu volitev predsednika smučarske zveze. Prav je, da se tako Tina kot njena ekipa zavedajo, da bo, kdor koli bo predsednik smučarske zveze, z njo sodeloval, hkrati pa se ne bo vpletal v njihov program dela. Po informacijah, ki jih imam, je Tina pred novo sezono odlično pripravljena, najbolje do zdaj, kar je zame najpomembnejše. Kot sem seznanjen, se pogodbene obveznosti smučarske zveze do Tine Maze izvajajo korektno, kar je prav tako zelo pomembno. Tina Maze ni zgolj najboljša slovenska smučarka, ampak je tudi vzornica novih generacij. Zasluži si pozornost, hkrati pa mora biti manj oziroma drugače medijsko izpostavljena, kot je bila v prejšnjem obdobju.

Primož Ulaga: Z njo sem stopil v stik prek sponzorjev, ki so ji povedali, da sem kandidat, a je bil odgovor, da se bojijo, da se bom preveč brigal za nordijce.

V primeru, da boste predsednik SZS, kako boste delovali z ekipo Tine Maze?

Tomaž Kunstelj: Z ekipo se bom normalno pogovarjal. Ključ dobrih odnosov so čisti računi, na podlagi katerih bomo lahko dobri prijatelji. Vloga predsednika je motivirati in spodbujati tako Tino kot druge smučarje. Tina potrebuje ustvarjalni mir, zato je uporabljanje njenega imena za medijsko promocijo samega sebe neprimerno in nepotrebno. Smučanje je sklenjen krog, ki mora delovati. Potrebujemo vrhunske tekmovalce, da smo zanimivi za medije in sponzorje. Brez teh pa ni sredstev za klube, ki vzgajajo mlade kadre. In brez kakovostnega dela v klubih in regijah je slovenskega smučanja, kot smo ga poznali v zadnjih štirih desetletjih, lahko hitro konec.

Primož Ulaga: Imam izjemno izkušnjo s Petro Majdič, s katero sem šel skozi vse faze kot direktor in doživel vse njene uspehe. Je super oseba, z njo se je bilo mogoče vse dogovoriti, imela je poseben status, vendar je bila del ekipe, vedno je bila dosegljiva, z njo smo vedno lahko naredili veliko tudi zunaj tekmovališč. Veliko smo ji dali, a smo od nje tudi veliko dobili. V primeru Tine Maze si želim vzpostaviti tak model delovanja.

Boste dali plače uslužbencev SZS na vpogled medijem, saj se govori, da so nekatere astronomske?

Tomaž Kunstelj: V tem primeru bom ravnal v skladu z notranjimi pravili, ki so sprejeta, saj posameznih klavzul pogodb za zdaj ne poznam. O teh zadevah odloča izvršilni odbor smučarske zveze in bodo bržčas dostopne tako kot druge individualne pogodbe. Dejstvo pa je, da morajo vsi uslužbenci smučarske zveze nositi breme težkih finančnih razmer. V primeru, da bom predsednik smučarske zveze, bodo dobri in odlični trenerji plačani več, tisti, ki so manj uspešni ali na začetku trenerske poti, pa nekoliko manj. Treba pa bo paziti, da večina razpoložljivih finančnih sredstev ne bo namenjena plačam. V alpskih disciplinah je že skoraj 60 odstotkov sredstev namenjenih plačam. Več denarja bomo namenili programom in otroškim kategorijam.

Primož Ulaga: Nekatere stvari so po sistemu rekla - kazala. Tega se bom lotil in v nasprotju z dosedanjimi predsedniki ne bom v ozadju, ampak bom to počel deset ur na dan in bom najverjetneje izvedel vse. Potem bom tudi postavil meje, ki naj bi veljale. Nekaj mi ni jasno. Poslušam, da so vedno večji prihodki, finančna situacija pa je vedno težja. To ne gre skupaj.

Kako boste zmanjšali administrativne stroške v SZS in več denarja namenili športnikom?

Tomaž Kunstelj: Prvenstvena naloga bo najti sponzorje, ki bodo zagotavljali sredstva za nemoteno delovanje skupnih služb. Drugi del tako pridobljenega denarja pa mora biti namenjen delovanju na tekmovalnem in nižjem nivoju, v regijah in po klubih. Nujno so potrebne akcije za popularizacijo smučanja, kar je v časih, ko imajo ljudje vse manj denarja, smučanje pa je relativno drag šport, precej težko. Lahko rečem, da sem prve stike s potencialnimi sponzorji vzpostavil, več pa bo znanega po volilni skupščini.

Primož Ulaga: Ko bom pregledal dokumentacijo in pogodbe, bom morda presenečen. Če so številke previsoke, jih je treba prilagoditi in dati več za programe.

Kakšno je vaše mnenje o direktorici SZS Barbari Kürner Čad?

Tomaž Kunstelj: O njej ne morem reči nič konkretnega, saj z Barbaro delovno nisva nikoli sodelovala. Pri oceni njenega dela se bom zanašal na sklepe izvršilnega odbora. Osrednja naloga predsednika zveze bo, da poskuša do olimpijskih iger, ki bodo že čez 16 mesecev, zagotoviti čim boljše razmere za delo. Nisem pristaš hitrih in nedomišljenih sprememb. O spremembah na zvezi se bomo odločali, ko sem bom bolj seznanil z razmerami v vodstvu zveze in v posameznih disciplinah.

Primož Ulaga: Sodelovala sva, kolikor je bilo mogoče, v zadnjem času pa nič več. Statut je takšen, da predsednik lahko postavi direktorja, ki je iz športnih vrst ali pa ne. Sam bi v tej vlogi raje videl poznavalca razmer, ki so zelo zahteve. Ni enostavno voditi in krmariti med panogami, športniki, športnimi delavci, strokovnjaki, ki so profesionalci ali polprofesionalci. Želim spoznati stvari, da ne bom koga po krivem obsojal in delal krivic. Če poslušaš le revizorje ali tiste, ki so ta trenutek v Podutiku, nikoli ne spoznaš bistva, ampak si ustvarjaš napačna mnenja in si pridobivaš le sovražnike. Ker imam kilometrino na SZS in vem, kaj me zanima, bom hitro ugotovil, kje so problemi v organiziranosti in nato v financah. Zakaj je vsako leto več prihodkov, proračuni disciplin pa so manjši, je zame uganka.

Torej je vaš pogled z mesta predsednika usmerjen dlje kot do Sočija 2014?

Tomaž Kunstelj: Seveda je. Toda trenutno je najpomembnejše, da speljemo do konca in kar najbolj uspešno to olimpijsko obdobje.

Primož Ulaga: Za zdaj le do Sočija, ker vem, kako težka naloga me čaka zaradi načina, na katerega se bom lotil stvari. To ni le funkcija za ugled, ampak bom delal kot pravi profesionalec, da bom postavil temelje, da bo imela SZS možnost preživetja v zelo težkih časih, ki prihajajo, a še nismo povsem na dnu.