Nasprotno pa so regije z najnižjim deležem nizkokvalificiranih ljudi predvsem v Združenem kraljestvu, Belgiji, na Nizozemskem in Švedskem. Kar zadeva regionalne razlike znotraj posameznih držav članic, glede na število ljudi z največ predšolsko, osnovnošolsko in nižjo srednjo izobrazbo, je največja razlika med najboljšo in najslabšo regijo v Franciji, sledijo pa ji Grčija, Španija, Romunija in Nemčija. Ta razlika je najmanjša v Sloveniji, na Irskem, Slovaškem, v Avstriji in na Finskem.

Kljub zavezanosti držav članic, da bodo spodbujale enakost v izobraževanju in usposabljanju, geografske neenakosti na tem področju torej še vedno obstajajo. Poročilo, ki ga Komisija objavlja prvič, ugotavlja, da regionalne razlike v izobraževanju zavirajo uravnotežen regionalni razvoj in gospodarsko rast ter povečujejo neenakosti med regijami EU, kar spodbuja beg možganov v razvitejše regije. Evropska komisija zato poziva države članice EU k odločnejšim prizadevanjem za zmanjšanje teh razlik.

Poročilo je za Evropsko komisijo pripravila mreža strokovnjakov s področja družbenih ved izobraževanja in usposabljanja (NESSE) pod vodstvom dr. Dimitrisa Ballasa z univerze Sheffield v Združenem kraljestvu. Poročilo temelji na podatkih Eurostata in vsebuje več kot 100 zemljevidov za prikaz regionalnih razlik.