Čeprav sedanji statut bolnišnice predvideva, da mora imeti direktor zdravniško izobrazbo, so se svetniki vseeno odločili razpisati delovno mesto za naslednja štiri leta tako, da tega pogoja ni v razpisu. Spremembo statuta nameravajo opraviti do konca leta, potem ko bo država dokončno potrdila spremenjeni odlok o preoblikovanju bolnišnice, do takrat pa naj bi po besedah Preskerjeve bolnišnica vendarle dobila novo vodstvo.

Od bodočega direktorja ali direktorice bolnišnice svet zavoda med drugim zahteva univerzitetno izobrazbo ter najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji, kandidati pa bodo morali v razpisnem postopku predložiti program dela in razvoja zavoda. Slednjega morajo skupaj z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev predložiti v 15 dneh po objavi razpisa.

Ustreznost prijav bo pregledala s strani sveta zavod imenovana komisija, kandidati pa naj bi bili, sodeč po razpisu, o izbiri obveščeni v 30 dneh. Če bo za naslednje štiriletno obdobje izbran kandidat, ki ne bo prihajal iz zdravniških vrst, bo ptujska bolnišnica potrebovala še strokovnega direktorja.

Ptujsko bolnišnico od konca preteklega leta, potem ko je odstopil Robert Čeh, vodi nekdanja glavna sestra Mirjana Bušljeta. Čeh je bil na mestu direktorja drugi mandat, ki bi se mu sicer iztekel šele čez dve leti in pol. Kot je pojasnil ob odstopu, se je iz osebnih in zdravstvenih razlogov že nekaj časa želel umakniti z mesta direktorja ter se v celoti posvetiti svojemu delu radiologa.

Bolnišnica je lani ustvarila 845.000 evrov minusa, kar ob vseh še pravočasno sprejetih sanacijskih ukrepih niti ni bila tako visoka izguba, kot so jo sprva pričakovali, predstavlja pa dobre tri odstotke celotnih prihodkov bolnišnice. Letos kaže na nekoliko boljše poslovanje, saj so na Ptuju v prvem polletju zabeležili nekaj več kot 300.000 evrov izgube.