A so zdravniki operaterji z vodstvom bolnišnice le dosegli dogovor in odstopili od namere, ki bi bolnišnico nedvomno pahnila v še slabšo finančno situacijo. Po grobih ocenah direktorja bi v primeru, če bi pri nameri vztrajali, na letni ravni izgubili okoli dva milijona evrov prihodkov, daljšati pa bi se začele tudi čakalne dobe za operativne posege, tudi pri rakavih bolnikih, takšne odgovornosti pa tudi direktor ni bil pripravljen prevzeti na svoja pleča.

Z izvršbo do 846.000 evrov

Na tokratni seji je bil v ospredju rebalans finančnega načrta bolnišnice za letošnje leto, ki so ga prisotni člani sveta tudi potrdili. Iz njega je razvidno, da bo bolnišnica ob koncu leta imela 1,2 milijona evrov izgube, saj so se prihodki v primerjavi z letom poprej znižali kar za 1,7 milijona evrov. Največ na račun nižanja cen zdravstvenih storitev, pa tudi na račun zakona o uravnoteženju javnih financ, ki je prihodke oklestil za skoraj pol milijona evrov. A v bolnišnici bodo še varčevali, predvsem pri stroških dela, racionalnejše poslovanje pa direktor pričakuje tudi od vseh predstojnikov oddelkov, s katerimi skupaj pripravlja sanacijski program. Direktor zagotavlja, da se čakalne dobe zaradi tega ne bodo podaljševale, razen če bi prišlo do težav tudi pri financiranju rednega programa. Na boljše čase pa bodo morale počakati tudi nekatere večje investicije, kot sta gradnja novega centralnega operacijskega bloka, ki se odmika v leto 2013, ter nakup magnetne resonance, za katero so se nameravali tudi zadolžiti.

Odpustili, po specializaciji pa spet zaposlili

Že novembra nameravajo pregledati tudi vse podjemne pogodbe, sklenjene še pred uveljavitvijo zakona za uravnoteženje javnih financ. Direktor Lavre pa je poudaril, da bolnišnica še vedno čaka na izvršitev sklepa arbitraže v letu 2007 prek izvršbe na sodišču, saj sklep, ki ga je izdala nekdanja ministrica za zdravje Zofija Mazej Kukovič, po opravljenem upravnem nadzoru v bolnišnici še ni bil realiziran. Tako zdravstvena zavarovalnica iz tega naslova slovenjgraški bolnišnici dolguje 846.000 evrov, k temu pa bo treba prišteti še zakonite zamudne obresti.

Do konca leta bo v bolnišnici zaposlenih 728 ljudi oziroma 10 manj kot danes. "Pogodb o zaposlitvi, ki se bodo iztekle konec leta, ne bomo podaljšali trem sobnim zdravnikom in eni delavki v administraciji. Ko bodo ti sobni zdravniki pridobili specializacijo, jih bomo ponovno zaposlili na delovno mesto specializantov," je pojasnil Lavre. Še štirje, in sicer ena srednja medicinska sestra, administratorka, strežnica in fizioterapevtka, se bodo konec leta upokojili, zanje pa ne bodo iskali zamenjave. Nadomestili bodo le zdravnike, ki se bodo upokojili ali bodo dlje časa odsotni zaradi bolniške, za katere jim bo zdravstvena zavarovalnica povrnila denar.