Kot je združenje zapisalo v sporočilu za javnost, jih je Vizjak opozoril na vrsto predlaganih novosti, ki naj bi podjetjem omogočile prožnejši odnos z delojemalci. Pojasnil jim je tudi, da bo predlagana zakonodaja podjetjem omogočila prilagajanje z vidika potreb po zaposlenih. Hkrati je izrazil odprtost vlade do konkretnih predlogov podjetij.

Predsednik Združenja Manager Dejan Turk je medtem ocenil, da predlogi ne krepijo mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in doseganja ciljev Zaveze za uspešno prihodnost 15/2020.

V združenju so kritični zlasti do predvidene enotne pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Izvršna direktorica združenja Sonja Šmuc je poudarila, da bi ta zmanjšala prožnost in zvišala stroške podjetij. Ob tem je omenila problematičnost dosedanjih postopkov reintegracije zaposlenega in predlog odpovednega razloga zaradi neustreznosti delavca.

Tako minister kot menedžerji pa so se strinjali, da zaposlenemu, ki je vrsto let soustvarjal rezultate podjetja, pripada ustrezno nadomestilo.

Menedžerji so ob tem izpostavili, da ne dolžina odmora za malico in nadomestilo za prevoz ne višina odpravnin niso dejavniki, ki bi ključno vplivali na preobrat slovenskega gospodarstva in njegovo konkurenčnost.

"Ključni prioriteti sta prožnost in davčna zakonodaja," je bil jasen generalni direktor Helle Saturnus Christof Droste, ki je opisal investicijsko odločanje mednarodnih korporacij in opozoril, da je nižja prožnost podjetij pri zaposlovanju le lažna iluzija varnosti. "V resnici večja prožnost pomeni večjo varnost, saj je večje jamstvo, da bodo delovna mesta nastajala in ostajala v Sloveniji," je prepričan.

Menedžerji so se z ministrom dogovorili, da združenje delovni dokument s stališči in konkretnimi predlogi v najkrajšem času posreduje ministrstvu in s tem podpre spremembe zakonodaje, ki bodo bolje ukrojene glede na potrebe in položaj Slovenije v mednarodnem konkurenčnem okolju.