“Evropska dolžniška kriza je močno vplivala na zaposlovanja v Evropi, na Srednjem zahodu in Afriki, in seveda tudi v Sloveniji. Smo majhna, izvozno usmerjena država. Upočasnitev ključnih izvoznih partneric, kot sta Nemčija in Italija, vpliva na zaupanje lokalnih delodajalcev, zlasti v podjetjih, ki delujejo na evropskem trgu avtomobilske industrije,” je dejala Romana Šercelj, direktorica prodaje v Manpowerju.

“Kljub temu lahko iskalci zaposlitve najdejo nekaj priložnosti. V primerjavi z istim obdobjem lani je zaposlitvenih priložnosti v Sloveniji nekoliko več, kljub temu pa delodajalci še vedno iščejo specifične profile z ustreznimi kompetencami, kot so upravljavci strojev, kvalificirani delavci, inženirji, IT strokovnjaki in prodajni zastopniki. O najboljših napovedih zaposlovanja za naslednje tri mesece poročajo delodajalci iz panoge oskrbe z elektriko, plinom in vodo. To je hkrati najboljša napoved za to panogo odkar se raziskava v Sloveniji izvaja, t.j. od prvega četrtletja 2011. O najmanj spodbudnih napovedih zaposlovanja že drugo četrtletje zapored poročajo delodajalci iz panoge javnega sektorja in socialnih storitev, kar pa je posledica varčevalnih ukrepov slovenske vlade na tem področju.«

Napovedi zaposlovanja po posameznih gospodarskih panogah v naslednjem četrtletju kažejo na pozitivna pričakovanja v šestih od skupno desetih gospodarskih panog. Delodajalci v panogi oskrbe z elektriko, plinom in vodo beležijo najbolj optimistično napoved izmed vseh, ta znaša +14 % in je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem boljša za sedem odstotnih točk, v primerjavi z istim obdobjem lani pa je boljša za 18 odstotnih točk. O spodbudnih napovedih zaposlovanja poročajo tudi delodajalci v panogi transporta, trgovine in komunikacije z neto napovedjo zaposlovanja +12 % ter v gradbenem sektorju z neto napovedjo zaposlovanja +11 %.

Delodajalci v panogi javnega sektorja in socialnih storitev poročajo o najnižji napovedi zaposlovanja v tem četrtletju, neto napoved znaša -7 %. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem se je rezultat poslabšal za sedem odstotnih točk oziroma za pet odstotnih točk v primerjavi z istim obdobjem lani. Neto napoved zaposlovanja v proizvodni panogi znaša 0 % in je posledično najšibkejša napoved za to panogo od pričetka izvajanja raziskave. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem so zaposlitvene možnosti upadle za osem odstotnih točk, oziroma za pet odstotnih točk v primerjavi z istim obdobjem lani.

Na regionalni ravni delodajalci iz vseh štirih slovenskih regij poročajo o pozitivnih zaposlitvenih možnostih za prihajajoče četrtletje. Nekaj priložnosti za povečanje števila zaposlenih pričakujejo delodajalci v osrednji regiji in v jugozahodni regiji, kjer neto napoved zaposlovanja znaša +5 %. Za osrednjo regijo je napoved v primerjavi s prejšnjim četrtletjem upadla za dve odstotni točki, za jugozahodno regijo pa za štiri odstotne točke. Delodajalci v severovzhodni regiji in jugovzhodni regiji poročajo o manj optimističnih možnostih zaposlovanja. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem je napoved za severovzhodno regijo upadla za osem odstotnih točk in za jugovzhodno regijo za štiri odstotne točke.