"Socialni partnerji še nismo dobili dokumenta, vi novinarji ga pa imate. Moj komentar je, da smo socialni partnerji očitno 'second grade' (drugorazredni, op. a.) partnerji v socialnem dialogu. Mi ga bomo dobili šele danes," je bil za STA kritičen generalni sekretar Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije Igor Antauer.

Glede na predlagane rešitve reforme trga dela in novic, ki jih je pridobil po drugih kanalih, je sicer ocenil, da so nekatere v redu, "nekatere pa čisto napačne". "Reforma niti približno ni to, kar smo pričakovali," je dejal.

Kot neustreznega je izpostavil koncept enotne pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Ta predvideva petmesečno poskusno delo, ko delodajalec brez razloga lahko odpove pogodbo, odpovedni rok bi bil 14 dni.

V nadaljnjem obdobju - do 24 mesecev - lahko delodajalec pogodbo odpove redno ali izredno, in sicer zaradi poslovnih ali krivdnih razlogov, zaradi nesposobnosti ali nastale invalidnosti. Reforma odpravlja določene formalnosti, ki jih delodajalcu ne bi bilo treba izpolnjevati tudi pri zaposlitvi, ki traja več kot dve leti. V tem obdobju se odpovedni rok postopno daljša za vsake tri mesece zaposlitve, največ pa lahko znaša 90 dni.

Antauer meni, da se bo razprava glede enotne pogodbe "ekstremno zapletla, saj pričakuje, da bodo sindikati zahtevali še večje garancije. Če se bodo pogoji za sklepanje pogodb za zaposlitev za določen čas poslabšali, pa bomo naredili natančno nasprotno, kar smo hoteli".

Opozoril je, da je delodajalce strah, ker ne vedo, ali bodo jutri še imeli naročila ali ne. "Če ne bodo mogli zaposlovati za nedoločen čas, preprosto ne bodo zaposlovali, kar v končni fazi pomeni še večjo brezposelnost," je poudaril.

Na vprašanje, kako potem komentira strahove sindikatov, da predlog z občasnimi in začasnimi deli obuja malo delo in da bo to vodilo v konec pogodb za nedoločen čas, je odgovoril, da se bodo morali vprašati, kaj je bolje - dati nekemu brezposelnemu možnost, da spozna delodajalca, da dela, si ustvari neki dohodek in možnost, da se pozneje celo zaposli, ali da delodajalec ne bo zaposlil nikogar.

"Vem, da je nekaj delodajalcev, ki so slabi, in da je nekaj delavcev, ki so tudi slabi. Ampak sistema ne moremo graditi na njih, temveč na zdravih, razvojno usmerjenih podjetjih, ki ohranjajo vsaj večino delovnih mest," je menil.

Strinjal se je, da je dualizem "grda reč", da pa se bo enkrat treba dokončno dogovoriti, da "imeti delo ne pomeni imeti službe za vekomaj veke". "Vsi se moramo potruditi. Kot se mora podjetje potruditi, da dobi naročila, se mora delavec potruditi, da bo dobil službo in se dokazal delodajalcu," je navedel.

Antauerja skrbi tudi, da bo umaknjena rešitev glede neplačevanja odmora za malico. "Mi trdimo, da smo unikum v Evropi, kjer imamo obdobje za malico po zakonu plačano. Vsa naša okolica dela dejansko za 40 ur in ima odmor za pol ali eno uro," je povedal.

Sklenil je z besedami, da predloga reforme, če bo prinesel le kozmetične spremembe, kot jih je zakon iz leta 2006, ne bodo podprli.