V Zavodu za gozdove Slovenije hkrati še sporočajo, da bosta predvidoma do konca meseca dograjeni dve gozdni vlaki na območju krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib med začetkom trim steze Marija Vera in Tivolskim vrhom. Ti dve gozdni prometnici sta nujno potrebni za gospodarjenje z gozdom na območju katastrske občine Ajdovščina, ki je skoraj v celoti last ljubljanske mestne občine. Predvidoma do konca septembra bodo tudi gozdarji označili drevje za posek, sečnja pa bo potekala v zimskem času po nastopu zmrzali tal.

Z odstranitvijo poškodovanih in oslabelih dreves ter negovanjem gozda bo občina postavila dober zgled za zasebne lastnike, je prepričana Marijana Tavčar iz ljubljanske enote republiškega zavoda za gozdove. Stanje v gozdu na področju krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib namreč ni zadovoljivo, saj se lastnikom manjših posesti negovalni posegi ne splačajo, prav tako je težava, da je park zaščiten z odlokom, da se ne sme poškodovati rastlin, kar nekateri vzamejo preresno, in če ne bi bili prisotni revirni gozdarji, bi se hitro spremenil v pragozd, še pojasnjuje Tavčarjeva.