Kot smo pisali v preteklih dneh, je v prejšnjem vladnem mandatu ta tema med poslanci dvignila veliko prahu. Že takrat so v SDS zahtevali, naj se resolucija o podpori objavi v slovenskem Uradnem listu. Zdaj, po treh letih, jim je to le uspelo.

Resolucija izraža spoštovanje do vseh žrtev totalitarnih in nedemokratičnih režimov v Evropi ter obnavlja svojo zavezanost miroljubni in uspešni Evropi. Poudarja pomen ohranjanja spomina na preteklost, saj "brez resnice in spomina ni sprave". Hkrati potrjuje svoje enotno stališče proti vsem oblikam totalitarne vladavine ne glede na ideološko ozadje. Ostro obsoja vse zločine proti človeštvu in kršitve človekovih pravic, ki so jih zagrešili totalitarni in avtoritarni režimi.

Spomenka Hribar je dejala, da je nedvomno obsodba vseh totalitarizmov, vključno s komunizmom, nujna, "čeprav je po moji presoji politično motivirana, saj obsoja predvsem komunizem. Torej je naperjena predvsem zoper komunizem oziroma Rusijo."

Dodala je, da je "proglasitev tega dneva kot dneva boja proti komunizmu izrazito enostranska, saj ne upošteva četrtega totalitarizma, tj. klerofašizma, ki se je v naših razmerah med II. svetovno vojno sam umazal z izdajstvi in krvjo svojih sodržavljanov." Povedala je, da v tem smislu odklanja takšno enostransko izjavo in s tem tudi proglasitev 23. avgusta kot dneva boja proti totalitarizmu.

Evropska poslanka Romana Jordan meni, da se bomo tudi v Sloveniji "morali soočiti s preteklostjo in pošteno ovrednotiti junaška in boleča dejanja našega naroda. To moramo narediti zaradi naših prednikov, še mnogo bolj pa bremena ne smemo prepuščati potomcem."

Jordanova je dejala, da moramo v Sloveniji vprašanje totalitarizmov in kršenja človekovih pravic razrešiti na simbolični in dejanski ravni: "Jasno moramo obsoditi kršenje človekovih pravic ne glede na to, v imenu katerega režima, ideologije ali višjega cilja je bilo zagrešeno. Na dejanski ravni pa moramo, kolikor je le mogoče, popraviti krivice preteklosti in končno nehati deliti državljane na dobre in slabe."

V zadnjih dneh pa smo slišali tudi mnenja, da gre za vladno odpiranje ideoloških tem, vlada pa bi morala v kriznih časih razmišljati o pomembnejših stvareh. "Ljudje od aktualne vlade pričakujejo predvsem dvoje: da odpravi krivice preteklosti in da se uspešno spoprime s krizo. Zato menim, da je prav, da vlada naredi dejanski korak k spravi. Pričakujem pa, da bo težišče njenega dela na oblikovanju in izvajanju ukrepov za izhod Slovenije iz finančne in gospodarske krize."