Protikorupcijska komisija je pretekli teden zaradi suma negospodarnega financiranja doktorskega študija predlagala uvedbo upravnega nadzora v UKC Maribor, zadevo pa prepustila organom pregona. Kot je ugotavljala v poročilu, mariborska bolnišnica za izobraževanje svojih zaposlenih namenja relativno visoka javna sredstva.

Zaradi pomanjkljivih notranjih standardov in nedoslednega nadzora po mnenju komisije niso v celoti obvladana korupcijska tveganja, kar je posebej prišlo do izraza v povezavi s financiranjem Pivčevega doktorskega študija. Direktor naj bi kršil dolžno ravnanje in prestopil meje pravic poslovodne osebe.

Protikorupcijska komisija kmalu o doktoratu Gregorja Pivca

Komisija je tudi ugotovila, da UKC Maribor plačuje letno sorazmerno visoke zneske za objave svojih zaposlenih v tujih revijah, s katerimi ti pridobivajo točke za ustrezne habilitacije. Med leti 2005 in 2011 so za objave člankov doktorskih študentov, med katerimi je bil tudi Pivec, namenili skoraj 73.000 evrov javnih sredstev.

Nakazal 3623,99 evrov

Prvi mož mariborske bolnišnice se je zato odločil, da "domnevno neupravičena finančna sredstva nemudoma vrne na račun bolnišnice". Svojemu delodajalcu je nakazal 3623,99 evra, v kar so všteti stroški šolnine, lektoriranja in vezave doktorske dizertacije ter zbiranja, pregleda in popisa arhivskega gradiva, ki ga je na podlagi podjemne pogodbe honorarno opravil Marko Žuraj.

Pivec je zlorabil direktorski položaj

Kot je na današnji novinarski konferenci posebej poudaril, njegova odločitev oziroma vrnitev sredstev ne pomeni priznanja krivde v razmerju do večkrat omenjenih anonimnih pisem oziroma prijav, kakor tudi ne do poznejše obravnave suma korupcije s strani komisije.

Svojo odločitvijo zgodbo zaključiti

"Ugotovitve komisije namreč ne pomenijo odločanja, ki bi bilo primerljivo s postopkom pred sodiščem. Moji odločitvi botruje zgolj ravnanje direktorja kot poslovodne osebe v skladu s pričakovano integriteto. Ta namreč predstavlja temeljni etični standard v javnem sektorju," je dejal Pivec, ki želi s svojo odločitvijo zgodbo zaključiti.

Kot je dejal, je odločitev sprejel sam, predvsem zato, ker je zadeva "dobila veliko medijsko akceleracijo z njemu neznanimi ozadji ter da se izogne nepotrebnemu nadaljnjemu materialnemu in procesnemu vrednotenju njegove pogodbe", predvsem pa, ker kot uradna oseba ni imel nobenega zasebnega premoženjskega ali nepremoženjskega interesa oziroma koristi.

Ob tem pa je izpostavil, da se počuti diskriminiranega, saj je bolnišnica v skladu s svojo razvojno politiko doslej plačala šolnino in dodatne raziskovalne stroške tudi drugim 216 podiplomskim študentom UKC Maribor, vsem doktorantom pa tudi ostale stroške. Ker meni, da tako mladi inštituciji kot sta UKC Maribor in mariborska medicinska fakulteta potrebujeta celo višja vlaganja v izobraževanje svojih kadrov od dosedanjih, bo kot direktor tovrstno finančno podporo svojim sodelavcem podpisoval tudi v prihodnje.