Šole oziroma ravnatelje je Sviz kot delodajalce seznanil, da zaposlenim regres za letni dopust ni bil izplačan v zakoniti višini 692 evrov, kot jo določa Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012, oziroma v znesku minimalne plače (763,06 evrov), kot to določa Zakon o delovnih razmerjih.

Delodajalce so pozvali k odpravi nezakonitosti in izplačilu razlike med regresom, že izplačanim v skladu z določili ZUJF, in polnim regresom v roku osmih dni. Sicer bo Sviz razliko do zakonitega zneska regresa zahteval s tožbo pri pristojnem sodišču.

Sviz namerava poleg individualnih postopkov za uveljavljanje pravic sprožiti tudi kolektivni delovni spor pred pristojnim (delovnim) sodiščem zaradi neizplačila regresa za letni dopust za leto 2012 v dogovorjeni višini.

Preberite še:

Upokojenske organizacije skupaj v ustavno presojo