Za ponavljalca petino manj sredstev

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) je pri pripravi sprememb pravilnika za višje strokovne šole opravilo analizo, ki je pokazala, da znaša za višjo strokovno šolo strošek izvedbe višješolskega programa za ponavljavca približno petino sredstev, potrebnih za prvič vpisanega študenta.

Kot so pojasnili, sprememba pravilnika ponuja rešitev, da se financiranje izvedbe programa za ponavljavce s sedanjih 100 odstotkov v prihodnjih treh letih postopoma zniža na 20 odstotkov, hkrati pa v ceni na študenta povečujejo vrednost diplomanta, in sicer v prihodnjih treh letih za 2,5-krat. Na ministrstvu so prepričani, da tako dajejo znanju in uspešnim študentom večjo težo.

Dodatna sredstva za študente s posebnimi potrebami

Naslednja predlagana novost v pravilniku je, da ima šola za vsakega študenta s posebnimi potrebami pravico pridobiti dodatna sredstva za prilagojeno izvedbo izobraževalnega programa. To je pomemben in zelo pozitiven prispevek države k uresničevanju pravic iz kategorije študentov s posebnimi potrebami, so zapisali.

Hkrati pravilnik ureja tudi financiranje v posebnih in izjemnih primerih, ko ni mogoče financirati šole po obstoječi formuli, denimo v primeru izvajanja programa vsako drugo študijsko leto ali prenehanja izvajanja študijskega programa.

Z vsemi spremembami želijo na ministrstvu dvigniti kakovost višješolskega izobraževanja in narediti študij še privlačnejši. Osnutek pravilnika je ministrstvo, kot so še zapisali, v skladu s 84. členom zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja posredovalo pristojnemu strokovnemu svetu in Sindikatu vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije.

Štrukelj: Šolo bodo zdelali zaradi stroškov, ne zaradi znanja

A v to dvomi glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj. Po eni strani je sprememba financiranja predvsem ponavljavcev po njegovih besedah popolnoma razumljiva zaradi ogromnega števila fiktivnih vpisov na višje strokovne šole.

Po drugi strani pa to nedvomno ogroža strokovno avtonomijo učiteljev, saj jih na nek način sili, da pozitivno vrednotijo znanje dijakov, čeprav si tega ne zaslužijo, ker je strošek ponavljavca plačan zgolj 20-odstotno, je poudaril. Ker bo s tem imela šola izgubo, se bo na nek način po Štrukljevih besedah pritiskalo na učitelje, da dajejo pozitivne ocene oziroma, da ne glede na znanje dijaki izdelajo razred.

"To pomeni slabšanje kakovosti izobraževanja, ker bodo šolo naredili tudi tisti, ki si tega ne zaslužijo," je jasen Štrukelj, ki si želi, da mu z ministrstva razložijo, kako "s tem dvigujejo kakovost višješolskega izobraževanja".

Sicer pa na Svizu še niso prejeli nobenega osnutka pravilnika niti zaprosila za oblikovanje mnenja po 84. členu zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, kot so to sporočili z ministrstva. To je namreč dolžno zaprositi reprezentativne sindikate za mnenje, ki sicer ni obvezujoče, je za STA še dejal glavni tajnik Sviza.